แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
2. สืบ นาคะเสถียร เขาอุทิศทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของเขาไว้ด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้ง จากข้อความ ดังกล่าวป่าห้วยขาแข้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
  อุดรธานี
  โคราช
  อุทัยธานี
  เชียงใหม่
3. กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2018 ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  สปป.ลาว
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อความเข้าใจในชีวิตประวัน ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด4
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
6. คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายครั้งแรกที่พบกัน ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยเริ่มใช้ในวันใด
  21 ม.ค. 2486
  22 ม.ค. 2486
  23 ม.ค. 2486
  24 ม.ค. 2486
7. สุนีย์คิดและผลิตนวัตกรรมต่างๆ ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับแรก
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
9. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
10. สมรรถนะหลัก เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเลขาธิการสภากรศึกษา มีกี่สมรรถนะ
  5 สมรรถนะหลัก
  6 สมรรถนะหลัก
  7 สมรรถนะหลัก
  10 สมรรถนะหลัก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์