แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
2. รางวัล STAR AWARDS 2018 ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ยกให้ประเทศไทย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์"อยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 1
  อันดับที่ 3
  อันดับที่ 6
  อันดับที่ 8
3. กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานขึ้นตรงกับบุคคลในข้อใด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กศจ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกโดยย่อตรงตามข้อใด
  สปช.
  ส.ส.
  ส.ว.
  สนช.
5. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ตรงกับวันใด
  12 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
  22 พฤศจิกายน 2561
  12 ธันวาคม 2561
6. ภาคใดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดถึง 116 คน
  ภาคเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคอีสาน
7. การะเกดใช้ภาษาไทยเลือกใช่ คะ ค่ะ ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Thai Language for Communication)
  Career Skills and Entrepreneurship
8. Artificial Intelligence มีความหมายตรงกับข้อใด
  ซอฟแวร์โลก
  ปัญญาประดิษฐ์
  การพัฒนาสมองของมนุษย์
  หุ่นยนต์สู้รบ
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับแรก
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
10. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์