แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. Boot Camp เป็นนโยบายเกี่ยวกับข้อใด
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
  การพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาไทย
  การพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
3. บุคคลในข้อใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
  โคฟี แอนนัน
  พัน กี-มุน
  นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส
  คาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์
4. กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานขึ้นตรงกับบุคคลในข้อใด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กศจ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. "วันเยาวชนแห่งชาติ" เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ซึ่งเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติในฐานะ "ยุวกษัตริย์" จากข้อความดังกล่าวหมายถึงพระองค์ใด
  รัชกาลที่ 1 และ 4
  รัชกาลที่ 3 และ 5
  รัชกาลที่ 5 และ 8
  รัชกาลที่ 8 และ 9
6. "World Skills ASEAN Bangkok 2018" งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  ฟิลิปปินส์
  สปป.ลาว
7. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับแรก
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
10. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตรงกับข้อใด
  100 คน
  150 คน
  200 คน
  250 คน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์