คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ถังใบหนึ่งมีท่อน้ำ 2 ชนิด ถ้าไขท่อน้ำที่ 1 น้ำจะเข้าเต็มถังในเวลา 10 นาที แต่ถ้าไขท่อน้ำที่ 2 น้ำจะออกหมดในเวลา 15 นาที ดังนั้นถ้าถังว่างอยู่และเปิดท่อทั้งสองพร้อมกันแล้วน้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที
  20
  25
  30
  40
2. นายเปรมวิ่งได้ 50 เมตร แล้วนายกิ่งจะวิ่งได้ 45 เมตร ถ้านายเปรมวิ่งแข่งกับนายกิ่ง โดยให้นายกิ่งวิ่ง
  2
  40
  45
  50
3. A = จำนวนนับทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 99 – 20,001 ที่หารด้วย 9 ลงตัวB = ผลบวกของจำนวนนับทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 99 – 20,001 ที่หารด้วย 9 ลงตัวแล้ว B – A = ?
  22,222,222
  22,227,183
  22,224,972
  ไม่มีข้อถูก
4. ซื้อลูกอมมา 2 เม็ด 1 บาท และขายไป 4 เม็ด 3 บาท พบว่าส่วนที่เป็นกำไรสามารถนำไปซื้อลูกอมมาได้เพิ่มอีก 5 เม็ด อยากทราบว่าเดิมเขาซื้อลูกอมมากี่เม็ด
  5
  8
  10
  12
5. เขียน 15,790,000,000,000,000,000,000 ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ เมื่อ 0.1 < n < 1 แล้ว n = ?
  21
  22
  23
  24
6. A คือ เลขจำนวนหนึ่ง ถูกหารด้วย 3, 4 และ 5 แล้วเหลือเศษ 2, 3, 4 ตามลำดับB คือ ค.ร.น. ของ 0.25, 0.30, 0.50จงหา A-B = ?
  59
  58.125
  58
  57.5
7. ที่ดินเปล่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 300 เมตร ยาว 500 เมตร ต้องการทำคลองกว้าง 5 เมตร รอบที่ดินด้านใน แล้วปักเสาทำรั้วล้อมรอบทั้งสองฝั่งคลองโดยตลอด เสาแต่ละต้นห่างกัน 5 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
  630 ต้น
  632 ต้น
  634 ต้น
  ไม่มีข้อใดถูก
8. ถ้าขณะนี้ เป็นเวลา 06.00 น. เข็มสั้นกับเข็มยาวจะทำมุมตรงกันในอีกกี่นาที
  1 ชั่วโมง 52 นาที
  1 ชั่วโมง 46 นาที
  2 ชั่วโมง 1/11 นาที
  2 ชั่วโมง 5/11 นาที
9. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 6,000 มีค่าเท่ากับเท่าใด
  19,304
  19,434
  19,344
  19,314
10. เส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, 4) และ (3, 3) กับเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, -2) และ (6, 5) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  ขนานกัน
  ตั้งฉากกัน
  ซ้อนทับกันสนิท
  ตัดกัน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์