คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 6,000 มีค่าเท่ากับเท่าใด
  19,304
  19,434
  19,344
  19,314
2. จงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดของเส้นตรง 4x + 7y = 15 และ 9x - 7y = 11 และเส้นตรงนี้ ขนานกับเส้นตรง 3x + 2y = 1
  3x + 2y = 8
  3x + 2y = 10
  3x + 2y = 6
  3x + 2y = 4
3. ซื้อลูกอมมา 2 เม็ด 1 บาท และขายไป 4 เม็ด 3 บาท พบว่าส่วนที่เป็นกำไรสามารถนำไปซื้อลูกอมมาได้เพิ่มอีก 5 เม็ด อยากทราบว่าเดิมเขาซื้อลูกอมมากี่เม็ด
  5
  8
  10
  12
4. ถังใบหนึ่งมีท่อน้ำ 2 ชนิด ถ้าไขท่อน้ำที่ 1 น้ำจะเข้าเต็มถังในเวลา 10 นาที แต่ถ้าไขท่อน้ำที่ 2 น้ำจะออกหมดในเวลา 15 นาที ดังนั้นถ้าถังว่างอยู่และเปิดท่อทั้งสองพร้อมกันแล้วน้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที
  20
  25
  30
  40
5. นายเปรมวิ่งได้ 50 เมตร แล้วนายกิ่งจะวิ่งได้ 45 เมตร ถ้านายเปรมวิ่งแข่งกับนายกิ่ง โดยให้นายกิ่งวิ่ง
  2
  40
  45
  50
6. เส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, 4) และ (3, 3) กับเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, -2) และ (6, 5) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  ขนานกัน
  ตั้งฉากกัน
  ซ้อนทับกันสนิท
  ตัดกัน
7. ที่ดินเปล่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 300 เมตร ยาว 500 เมตร ต้องการทำคลองกว้าง 5 เมตร รอบที่ดินด้านใน แล้วปักเสาทำรั้วล้อมรอบทั้งสองฝั่งคลองโดยตลอด เสาแต่ละต้นห่างกัน 5 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
  630 ต้น
  632 ต้น
  634 ต้น
  ไม่มีข้อใดถูก
8. นกกลุ่มหนึ่งมาเกาะบนต้นบัวในบึงแห่งหนึ่ง ถ้าเกาะต้นละ 2 ตัวจะเหลือบัว 1 ต้น ถ้าเกาะต้นละตัว จะ
  1
  3
  4
  5
9. ปัจจุบันมานะอายุมากกว่ามานพอยู่ 18 ปี และผลคูณของอายุทั้งสอง เป็น 4 เท่าของผลคูณของอายุทั้งสองคนเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมานะและมานพมีอายุรวมกันกี่ปี
  76
  78
  80
  82
10. เสา 3 ต้น คือ เสาA เสา B และเสา C ความสูงของเสา A กับ เสา B เท่ากับ 5 เมตร และ 7 เมตร ตามลำดับ ถ้าเสา A อยู่ห่างจาก เสา B อยู่ 3 เมตร และห่างจากเสา C อยู่ 9 เมตร โดยที่จุดยอดของเสาทั้งสามต้นอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แล้วเสา C สูงกี่เมตร
  16
  15
  13
  11
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์