เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 11,378 + 46,534 = .......
  67,912
  69,712
  57,912
  59,712
2. พี่มีเงิน 8,350 บาท น้องมีเงิน 5,670 บาท พี่และน้องมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือข้อใด
  จำนวนเงินของพี่
  จำนวนเงินของน้อง
  จำนวนเงินของพี่ที่มากกว่าน้อง
  จำนวนเงินของพี่และของน้องรวมกัน
3. 45,128 ........ 43,182 ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง
  >
  <
  =
  < หรือ > ก็ได้
4. 47,650 มีค่าเท่ากับผลบวกในข้อใด
  23,550 + 24,010 = .......
  18,670 + 28,890 = .......
  31,620 + 16,030 = .......
  28,670 + 38,436 = .......
5. 6,320 + 2,867 = .......
  9,187
  9,178
  8,187
  8,178
6. ข้อใดมีผลบวกต่างจากข้ออื่น
  46,580 + 51,277 = .......
  36,216 + 61,641 = .......
  52,344 + 45,513 = .......
  61,381 + 38,436 = .......
7. 283 + 972 = .......
  1,355
  1,255
  1,155
  1,055
8. ข้อใดมีค่ามากกว่า 76,300
  59,481
  63,800
  75,380
  80,511
9. 53,672 + 21,577 = .......
  75,049
  75,149
  75,249
  75,349
10. 51,602 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  50,000 + 1,000 + 600 + 20
  50,000 + 1,000 + 600 + 2
  50,000 + 100 + 60 + 2
  50,000 + 1,000 + 60 + 2
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์