เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.3 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 11,378 + 46,534 = .......
  67,912
  69,712
  57,912
  59,712
2. 1,252 1,202 1,152 1,102 เป็นการนับลดทีละเท่าใด
  ทีละ 50
  ทีละ 25
  ทีละ 5
  ทีละ 50
3. ข้อใดมีค่ามากกว่า 76,300
  59,481
  63,800
  75,380
  80,511
4. 12,051 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่ง
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบเอ็ด
  หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหนึ่ง
5. 51,602 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  50,000 + 1,000 + 600 + 20
  50,000 + 1,000 + 600 + 2
  50,000 + 100 + 60 + 2
  50,000 + 1,000 + 60 + 2
6. จากโจทย์ข้อ 13. คำตอบคือข้อใด
  14,020 บาท
  13,020 บาท
  14,002 บาท
  13,002 บาท
7. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ A ราคา 38,640 บาท กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ B แพงกว่ากล้องถ่ายรูปยี่ห้อ A 4,510 บาท กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ B ราคากี่บาท
  43,180 บาท
  43,280 บาท
  43,380 บาท
  43,480 บาท
8. 47,603 เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๗๔,๖๐๓
  ๔๗,๖๐๓
  ๔๗,๓๓๓
  ๔๗,๓๐๖
9. ข้อใดมีผลบวกต่างจากข้ออื่น
  46,580 + 51,277 = .......
  36,216 + 61,641 = .......
  52,344 + 45,513 = .......
  61,381 + 38,436 = .......
10. 283 + 972 = .......
  1,355
  1,255
  1,155
  1,055
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์