O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สาเหตุใดที่ทำให้แผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนที่
  การหมุนรอบตัวเองของโลก
  หินบนเปลือกโลกเกิดการทรุดตัว
  การเคลื่อนที่ของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก
  การปรับสมดุลเพื่อระบายความร้อนภายในโลก
2. เมื่อเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรชนกัน จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะใด
  ทั้งเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรจะยกตัวขึ้น
  ทั้งเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรจะจมตัวลง
  เปลือกโลกภาคพื้นทวีปจะถูกยกตัวขึ้น ส่วนเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรจะจมลง
  เปลือกโลกภาคพื้นทวีปจะจมลง ส่วนเปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทรจะถูกยกตัวขึ้น
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน
  เป็นปฏิกิริยาที่เกิดในอุณหภูมิต่ำ
  เกิดจากการหลอมรวมกันของดิวเทอเรียมเท่านั้น
  เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเป็นธาตุหนัก
  เกิดจากนิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวออกมาเป็นธาตุเบา
4. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลก
  ภายในโลกมีความร้อนและอุณหภูมิสูงมาก
  เปลือกโลกเป็นชั้นที่บางที่สุดและมีความหนาสม่ำเสมอ
  โครงสร้างภายในโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก
  สัณฐานของโลกมีรูปร่างกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่ง
5. ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี จะต้องมีความเด่นชัดในข้อใดมากที่สุด
  สี
  ขนาด
  รูปร่าง
  ช่วงอายุ
6. บริเวณใดที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟมากที่สุด
  แนวเทือกเขากลางมหาสมุทร
  แนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค
  บริเวณกลางของแผ่นธรณีภาค
  บริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นธรณีภาค
7. วิธีการในข้อใดที่ไม่สามารถบอกอายุของซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ได้
  การใช้ซากดึกดำบรรพดัชนี
  การเปรียบเทียบอายุกับชั้นหินที่พบซากนั้น
  การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในซากดึกดำบรรพ์
  การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน-14 ในซากดึกดำบรรพ์
8. แผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทย มักจะมีศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในประเทศใด
  ลาว
  พม่า
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
9. หลักฐานใดไม่ได้สนับสนุนทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป
  ฟอสซิลของทวีปที่ต่อกันมีลักษณะเหมือนกัน
  ทวีปต่างๆ ในปัจจุบันสามารถนำมาต่อกันได้อย่างพอดี
  ลักษณะของคนชาวอเมริกาใต้กับคนชาวอเมริกาเหนือคล้ายกัน
  หินในบริเวณขอบของทวีปที่ต่อกันเป็นชนิดเดียวกัน และเกิดในยุคใกล้เคียงกัน
10. ผลจากเหตุการณ์ในข้อใดไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว
  การทดลองระเบิดปรมาณูใต้ดิน
  การปะทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรง
  การผุพังทางเคมีของเปลือกโลก
  การเคลื่อนที่เข้าชนกันของแผ่นเปลือกโลก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์