วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. กลุ่มหน้าที่ของจิต เกี่ยวข้องกับข้อใด
  Functionalism
  Gestalt Psychology
  Structuralism
  Behaviorism
2. พฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงออกมา โดยไม่มีเหตุผลใดๆ คือ ข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
3. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
4. เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเสียก่อน
  ดิวอี้
  รุสโซ
  วิลเฮล์ม วุ้นท์
  ฟรอยด์
5. ผู้เรียนในวัยใดครูควรสอนเรื่อง เพศศึกษา
  ประถมศึกษาตอนต้น
  ประถมศึกษาตอนปลาย
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
7. น้ำลายหลั่งจากผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
8. มนุษย์ทุกคนพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่สมบุรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้ เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
  Humanism
  Cognitive Theory
  Phychoanalysis
  Behaviorism
9. การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
  ดิวอี้
  เฟรอเบล
  พาฟลอฟ
  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์
10. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์