แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  ปรับปรุงราคาทุนเริ่มต้น
  ปรับปรุงราคาทุนเฉลี่ย
  ปรับปรุงยอดสินค้า
  ไม่มีข้อไดถูก
3. ข้อไดมีอยู่ใน การเคลื่อนไหวสินค้า
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ราคาขาย + ยอดคงเหลือ + เลขทะเบียน
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ชื่อพนักงาน + เวลาทำงาน + เลขใบเสนอราคา
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + ราคาทุน/ขาย + รับ/จ่าย + รหัสผู้ใช้งาน + สถานะ
  สาขา + รหัสสินค้า + เลขเอกสาร + วันที่ + รับ/จ่าย + ราคาเฉลี่ย + ชื่อพนักงานช่าง + สถานะ
4. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  แฟ้มสินค้าหลัก
  แฟ้มสินค้าตามสาขา
  แฟ้มสินค้าหลัก+สินค้าตามสาขา
  แฟ้มวัสดุสิ้นเปลือง
5. รายงานไดไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอะไหล่
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงาน Lost Sales
  รายงาน Back Order
  รายงานเคลม
6. เมื่อเราสร้างข้อมูลสินค้าผิด เราควรทำอย่างไร
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าตามสาขา
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าหลัก
  แจ้งผู้เกี่ยวข้อ ให้ปรับเปลี่ยนให้
  ถูกทุกข้อ
7. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
8. การรับสินค้าเข้าสต๊อก มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง) เลียงตามระบบ
  รหัสเข้าหนี้ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > บันทึกตั้งหนี้ > รายการอะไหล่
  รหัสเข้าหนี้ > พนักงาน > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบสั่งซื้อ > รายการอะไหล่
  เลขที่ใบสั่งซื้อ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > แก้ไขรายการอะไหล่ >
  ไม่มีข้อไดถูก
9. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานสิค้าค้างรับ
  รายงานเช็คสต๊อก
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงานสรุปขายสินค้า
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปรายได้ต้นทุนขาย
  รายงานสรุปกำไขต้นทุนขาย
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์