แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “เพิ่มข้อมูล”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F6
  ปุ่ม F9
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปกำไร
  รายงานใบกำกับภาษี
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
3. (ความรู้ทั่วไป) หม้อลมเบรกลูกหลัง ระหว่าง 300 และ 380 แรงใช้ร่วมกันได้ไหม
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันได้
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันไม่ได้
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380 แล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อม
4. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  บันทึกคืนสินค้าหน้าร้าน
  บันทึกรับคืนอะไหล่จากศูนย์บริการ
  บันทึกคืนสินค้าออกใบลดหนี้
  บันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย
5. การเพิ่มข้อมูลสินค้าขั้นตอนไดไม่เกี่ยวข้อง
  กำหนดข้อมูลสินต้า
  สินค้าหลัก
  สินค้าตามสาขา
  ข้อมูลเบื้องต้น
6. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
7. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายศูนย์บริการ
  เลขที่ใบแจ้งซ่อม
  เลขที่ใบเสนอราคา
  เลขที่เจ้าหนี้
  รหัสบริการ
8. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงยอดสินค้า
  รายการสินค้าที่ ขาด / เกิน
  จำนวนสินค้าที่ขาด / เกิน
  ราคาทุนที่ ขาด / เกิน
  ราคาต้นทุนเฉลี่ย ที่ ขาด/เกิน
9. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรมสต๊อก

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
10. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ



EDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์