แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ใครปฏิบัติตนผิดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
  หน่อยแปรงฟันก่อนนอนวันละ 2 ครั้ง
  ต่ายล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
  เต้ยทิ้งถุงกระดาษลงในถังขยะรีไซเคิล
  โหน่งกินราดหน้าหมูสับและฝรั่งสด
2. ข้อใดไม่ใช่โรคที่ติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน
  โรคไข้หวัดใหญ่
  โรคปริทันต์
  โรคเกลื้อน
  โรคกลาก
3. ข้อใดเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว
  การต่อตัว
  การนั่งงอตัว
  การวิ่งซิกแซ็ก
  การทำสะพานโค้ง
4. ถ้าเกิดโรคท้องร่วงระบาด นักเรียนจะใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันตนเองจากโรคท้องร่วงได้อย่างไร
  กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  ไม่กินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด
  ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร
  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 แก้ว
5. ถ้านักเรียนบังเอิญพบเพื่อนๆ กำลังสูบบุหรี่อยู่หลังโรงเรียน แล้วเพื่อนชักชวนให้นักเรียนสูบบุหรี่ด้วย นักเรียนจะทำอย่างไร
  ถามเพื่อนกลับว่าถ้ามีกลิ่นที่ชอบก็จะสูบด้วย
  บอกเพื่อนให้เก็บไว้ให้ แล้ววันหลังค่อยมาเอา
  บอกเพื่อนว่าสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดได้ เราไม่สูบ
  เอาบุหรี่มาเก็บไว้ แล้วบอกเพื่อนว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี อย่าสูบเลย
6. นักเรียนคิดว่า สาเหตุใดที่ทำให้คนมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
  เครียด วิตกกังวล
  อยากรู้ อยากลอง
  ครอบครัวมีปัญหา
  กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน
7. รายละเอียดในข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุบนฉลากอาหาร
  ที่อยู่ของผู้ผลิต
  ข้อมูลโภชนาการ
  วัน เดือน ปี ที่ผลิต
  สถานที่วางจำหน่าย
8. ข้อความจากโฆษณาในหนังสือนิตยสาร ?กาแฟมหัศจรรย์ 25 วัน ลดน้ำหนัก พร้อมกระชับสัดส่วนบำรุงผิวขาวใสอมชมพู เอ๋ลองแล้วค่ะ คอนเฟิร์ม? นักเรียนควรมีความคิดเห็นต่อโฆษณานี้อย่างไรจึงจะเหมาะสม
  คนอ้วนต้องซื้อมาใช้เพื่อให้น้ำหนักลดลง
  ถ้าเพื่อนซื้อมาใช้แล้วผอมลง ก็ซื้อมาใช้บ้าง
  ถ้าใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่
  สรรพคุณครบถ้วนทั้งลดน้ำหนักและผิวขาว ต้องรีบซื้อมาใช้
9. นักเรียนควรวางแผนในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับตนเองในข้อใดจึงจะเหมาะสม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ออกกำลังกายสร้างเสริม ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้งเปรียบเทียบ
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน เปรียบเทียบ ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง ออกกำลังกายสร้างเสริม
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้ง เปรียบเทียบ
  ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน ออกกำลังกายสร้างเสริม เปรียบเทียบ
10. ข้อใดแตกต่างจากพวก
  ฝิ่น กัญชา
  ยาอี เฮโรอีน
  ยาบ้า เฮโรอีน
  ยาบ้า เฮโรอีน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์