วันสำคัญของไทย ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดคือคำขวัญวันเด็กในปี พ.ศ. 2553
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2. สัญญลักษณ์วันทหารผ่านศึกคืออะไร
  ดอกป๊อปปี้
  ดอกคาร์เนชั่น
  ดอกบัว
  ดอกยูงทอง
3. ความมุ่งหมายในการจัดให้มีวันครูคือข้อใด
  เพื่อให้เป็นวันหยุดราชการ
  เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์
  เพื่อให้ครูได้ระลึกถึงการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านไปแล้ว
  เพื่อเป็นความรื่นเริงของครูและนักเรียน
4. ผู้ใดปฏิบัติได้เหมาะสมในเทศกาลลอยกระทง
  แดงทิ้งขยะลงแม่น้ำ
  ดาวลอยกระทงโฟมที่แม่น้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคา
  คิวไปเที่ยวรื่นเริงในงานลอยกระทง
  โด่งลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
5. พิธีพืชมงคลเป็นพิธีกรรมในวันพืชมงคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
  เป็นการทำขวัญเมล็ดพืชต่างๆ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ปราศจากโรคภัยและมีความอุดมสมบูรณ์
  เพื่อเฉลิมฉลองการเพาะปลูก
  เป็นสัญญาณว่าฤดูทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นแล้ว
  ถูกทุกข้อ
6. บุคคลใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย
  รัชกาลที่ 3
  รัชกาลที่ 4
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
7. ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ชาวไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  อยู่กับครอบครัว
  ระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์
  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  งดสูบบุหรี่
8. วันปิยมหาราชเป็นวันที่ระลึกถึงบุคคลใด
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
  รัชกาลที่ 8
9. วันจักรีตรงกับวันที่เท่าไร และเป็นวันที่ให้ความรำลึกถึงบุคคลใด
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
10. วันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของบุคคลใด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์