วันสำคัญของไทย ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. วันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของบุคคลใด
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2. ในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี ชาวไทยควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  อยู่กับครอบครัว
  ระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์
  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  งดสูบบุหรี่
3. วันปิยมหาราชเป็นวันที่ระลึกถึงบุคคลใด
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
  รัชกาลที่ 7
  รัชกาลที่ 8
4. วันสุนทรภู่ตรงกับวันใด
  26 เมษายน ของทุกปี
  26 มิถุนายน ของทุกปี
  26 สิงหาคม ของทุกปี
  26 ตุลาคม ของทุกปี
5. วันจักรีตรงกับวันที่เท่าไร และเป็นวันที่ให้ความรำลึกถึงบุคคลใด
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบรมราชวงศ์จักรี
  วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
6. บุคคลใดได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย
  รัชกาลที่ 3
  รัชกาลที่ 4
  รัชกาลที่ 5
  รัชกาลที่ 6
7. สัญญลักษณ์วันทหารผ่านศึกคืออะไร
  ดอกป๊อปปี้
  ดอกคาร์เนชั่น
  ดอกบัว
  ดอกยูงทอง
8. ผู้ใดปฏิบัติได้เหมาะสมในเทศกาลลอยกระทง
  แดงทิ้งขยะลงแม่น้ำ
  ดาวลอยกระทงโฟมที่แม่น้ำเพื่อขอขมาพระแม่คงคา
  คิวไปเที่ยวรื่นเริงในงานลอยกระทง
  โด่งลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
9. ความมุ่งหมายในการจัดให้มีวันครูคือข้อใด
  เพื่อให้เป็นวันหยุดราชการ
  เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์
  เพื่อให้ครูได้ระลึกถึงการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านไปแล้ว
  เพื่อเป็นความรื่นเริงของครูและนักเรียน
10. วันใดที่องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันสำคัญของโลก
  วันลอยกระทง
  วันสงกรานต์
  วันวิสาขบูชา
  วันมาฆบูชา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์