cadsfas

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 6+1
  5
  6
  8
  9
2. 3+9
  9
  10
  11
  12
3. 8+4
  10
  12
  16
  18
4. 3+5
  8
  6
  9
  11
5. 6+8
  10
  12
  14
  16
6. 4+2
  6
  8
  10
  11
7. 6+2
  2
  4
  6
  8
8. 7+3
  5
  6
  8
  10
9. 4+3
  5
  6
  7
  8
10. 6+7
  10
  13
  15
  17
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์