เรื่อง การวัดความยาว ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. มาตราส่วน 1 : 10 วัดความยาวในรูปได้ 2 หน่วย ความจริงเท่ากับข้อใด
  2 หน่วย
  5 หน่วย
  10 หน่วย
  20 หน่วย
2. "4,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  1 กิโลเมตร
  2 กิโลเมตร
  3 กิโลเมตร
  4 กิโลเมตร
3. "50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร"
  "5,000 เมตร"
  500 เมตร
  50 เมตร
  5 เมตร
4. ความยาว 100 เมตร เท่ากับกี่วา
  50 วา
  20 วา
  10 วา
  5 วา
5. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปทุมธานียาว 57 .........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  เมตร
  กิโลเมตร
  เซนติเมตร
  มิลลิเมตร
6. มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
  5 เซนติเมตร
  5 เมตร
  10 เซนติเมตร
  10 เมตร
7. เครื่องมือชนิดใด ใช้สำหรับวัดความยาว
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งสปริง
  ตลับเมตร
  ถ้วยตวง
8. ความยาว 5 เมตร ยาวกว่าข้อใด
  600 เซนติเมตร
  3 วา
  400 มิลลิเมตร
  5 กิโลเมตร
9. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 40 วา ที่ดินแปลงนี้กว้างกี่เมตร
  40 เมตร
  80 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
10. ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตร
  ความสูงของสมบัติ
  ระยะทางจากบ้านไปชายทะเล
  ความยาวของผ้า
  ความกว้างของห้องเรียน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์