เรื่อง การวัดความยาว ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. มาตราส่วน 1 : 10 วัดความยาวในรูปได้ 2 หน่วย ความจริงเท่ากับข้อใด
  2 หน่วย
  5 หน่วย
  10 หน่วย
  20 หน่วย
2. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปทุมธานียาว 57 .........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  เมตร
  กิโลเมตร
  เซนติเมตร
  มิลลิเมตร
3. มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
  5 เซนติเมตร
  5 เมตร
  10 เซนติเมตร
  10 เมตร
4. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 40 วา ที่ดินแปลงนี้กว้างกี่เมตร
  40 เมตร
  80 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
5. ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตร
  ความสูงของสมบัติ
  ระยะทางจากบ้านไปชายทะเล
  ความยาวของผ้า
  ความกว้างของห้องเรียน
6. "50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร"
  "5,000 เมตร"
  500 เมตร
  50 เมตร
  5 เมตร
7. ถ้าจะวัดความยาวของโรงอาหาร ควรใช้เครื่องมือวัดในข้อใด
  ไม้บรรทัด
  ไม้เมตร
  สายวัดตัว
  ตลับเมตร
8. "ระยะทาง 2,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  2 กิโลเมตร
  100 กิโลเมตร
  20 กิโลเมตร
  200 กิโลเมตร
9. "4,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร"
  1 กิโลเมตร
  2 กิโลเมตร
  3 กิโลเมตร
  4 กิโลเมตร
10. เครื่องมือชนิดใด ใช้สำหรับวัดความยาว
  เครื่องชั่งสองแขน
  เครื่องชั่งสปริง
  ตลับเมตร
  ถ้วยตวง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์