แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "In a supermarket, what can we find in a dairy section?"
  apples
  ham
  cheese
  shrimps
2. Lost and found center is the place you can??????
  buy a cheap goods
  have a lunch
  go on the internet
  announce for the lost item
3. "What do we need to have, if we are surfing in the sea?"
  An umbrella
  An oxygen tank
  A diving mask
  A board
4. What do you do before you travel to another country?
  Rent a car
  Go sightseeing
  Take photo
  Get a passport
5. Bangkok is a big city in Thailand. What is the suburb area of Bangkok?
  Nakorn Ratchasima
  Patumtani
  Rayong
  Chiang Mai
6. "In a city, where can I buy a stamp?"
  a post office
  a library
  a Laundromat
  an internet cafe
7. "When the thermometer says it?s 40 degree Celsius, the temperature should be ............"
  warm
  chilly
  freezing
  hot
8. Go sightseeing means you????????.
  go to the zoo and take some picture
  visit interesting places that tourists usually go
  check in to an expensive five star hotel
  go to see a popular movie in a big city
9. "If I want to exercise and work out, where should I go to?"
  a police station
  a hotel
  a hospital
  a gymnasium
10. "If you are lost in the city, what is the best way to do?"
  Go to the lost and found centre
  Call a police officer
  Look at the city map
  Go sightseeing
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์