แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่12

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. "From the following choice, where can?t you find lost and found centre?"
  Fresh market
  An airport
  A shopping mall
  A school
2. Go sightseeing means you????????.
  go to the zoo and take some picture
  visit interesting places that tourists usually go
  check in to an expensive five star hotel
  go to see a popular movie in a big city
3. "If you are lost in the city, what is the best way to do?"
  Go to the lost and found centre
  Call a police officer
  Look at the city map
  Go sightseeing
4. Chilly is the temperature between??????.
  freezing and cold
  hot and warm
  cold and warm
  hot and hold
5. Bangkok is a big city in Thailand. What is the suburb area of Bangkok?
  Nakorn Ratchasima
  Patumtani
  Rayong
  Chiang Mai
6. Which one describes a suburb the best?
  a small town near by a big city
  a very rural area near by the border
  an area that is surrounded by mountains
  an area that is close to the sea
7. "In a city, where can I buy a stamp?"
  a post office
  a library
  a Laundromat
  an internet cafe
8. "In a supermarket, what can we find in a dairy section?"
  apples
  ham
  cheese
  shrimps
9. Hiking is an activity that???????.
  we play with the waves in the sea
  we sit around a table and talk to each other
  we walk a long way in a countryside
  we ride a bicycle up to a mountain
10. "When there is a storm, we shouldn?t ........."
  stay at home
  play in the rain
  drink hot water
  speak too loudly
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์