แนวข้อสอบบรรจุครุผู้ช่วย เอก คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดนิยมใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูล
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
2. ไอคอน PASTE อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS
  ไตเติลบาร์
  เมนูบาร์
  ทูลบาร์
  แอดเดรสบาร์
3. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคำสั่งภายนอกของระบบ DOS
  DISKCOM
  FORMAT
  DEL
  REN
4. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
5. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
  Class A
  Class ฺB
  Class C
  Class D
6. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษรในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่
  SPACE BAR
  INSERT
  DELETE
  BACK SPACE
7. 101110012 ตรงกับเลขฐานสิบหกในข้อใด
  B9
  561
  127
  F1
8. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด
  4 K- 125 K BYLES
  4 K- 128 K BYLES
  160K- 500K BYLES
  1000 K BYLES ขึ้นไป
9. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
  องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
  เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
  เป็นวงจรไฟฟ้า
  เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
10. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
  หน่วยความจำแบบปกติ
  หน่วยความจำภายใน
  ลบเลือนได้
  ไม่ลบเลือน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์