แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
  meilleures
  mieux
  plus bonnes
  plus bien
2. - ?Mon Dieu , j? ai cassé la fenêtre.?- ?__________ , on peut la fixer plus tard?
  C? est génial
  Quelle chance
  Que c? est bête
  Ne t? en fais pas.
3. Vous montez dans le train , dans le wagon non - fumeur.?Quelqu?un commence à allumer une cigarette. Que lui dites -?vous poliment?
  Vous exagérez ! C? est interdit de fumer ici !
  Excusez - moi , mais il est interdit de fumer ici !
  Je vous ordonne d? éteindre votre cigarette !
  Eteignez tout de suite votre cigarettes , sinon ?
4. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
5. Anna a toujours la tête en l? air. Cela veut dire qu? elle est _____.
  distraite
  mignonne
  méchante
  fâchée
6. - ?Ces deux bagues avec des diamants ne m? ont coûté que?1,500 Baht !!!?- ?C? est donné?La phrase soulignée veut dire : __________.
  On te les a données
  Ça coûte une fortune
  C? est bon marché
  C? est très cher.
7. Que dites - vous à votre amie qui part en vacances en voiture?
  Bonne chance
  Bonne route
  Bon Anniversaire
  A vos souhaits
8. ?Si tu m? avais dit que ce film était si ennuyeux , je ne serais?pas allé le voir.?Cette phrase exprime __________.
  un souhait
  une excuse
  un reproche
  une justification
9. - ?Tu veux m? aider à préparer la fête??- ?__________. Qu? est - ce que tu veux que je fasse??
  Désolée , je sors !
  Surtout pas !
  Mais non !
  Sans aucune doute !
10. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์