เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สุธีซื้อบ้านราคา 3,560,000 บาท ซื้อรถราคา 275,000 บาท สุธีซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินกี่บาท
  3,835,000 บาท
  3,825,000 บาท
  2,835,000 บาท
  2,825,000 บาท
2. 7,653,921 ? 261,832 มีค่าเท่าใด
  7,393,089
  7,392,089
  7,382,089
  7,392,088
3. วิรัชซื้อรถมาราคา 258,900 บาท ขายให้วินัยในราคา 395,000 บาท วิรัชมีกำไรจากการขายรถกี่บาท
  136,100 บาท
  136,200 บาท
  137,100 บาท
  132,100 บาท
4. จำนวน 2 ล้าน 5 แสน 6 หมื่น 4 พัน 2 ร้อย 2 สิบ 9 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๒,๔๕๕,๒๒๙
  ๒,๕๖๓,๒๒๙
  ๔,๕๖๔,๒๒๙
  ๒,๕๖๔,๒๒๙
5. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
6. 600,000 + 50,000 + 3,000 + 400 + 50 มีค่าเท่าไร
  645,350
  653,450
  655,350
  656,450
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  456,780 > 455,780
  4,659,234 < 5,659,234
  125,948 = 125,948
  6,793,324 > 6,793,325
8. 54,710 54,720 .......... 54,740 จำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
  540,710
  54,730
  54,750
  54,071
9. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
10. 492,100 362,100 391,200 392,100 จำนวนใดวางผิดตำแหน่ง
  391,200
  362,100
  392,100
  492,100
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์