เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  456,780 > 455,780
  4,659,234 < 5,659,234
  125,948 = 125,948
  6,793,324 > 6,793,325
2. 1,269,283 + 225,691 มีค่าเท่าใด
  1,464,974
  1,474,974
  1,494,974
  1,454,974
3. วิรัชซื้อรถมาราคา 258,900 บาท ขายให้วินัยในราคา 395,000 บาท วิรัชมีกำไรจากการขายรถกี่บาท
  136,100 บาท
  136,200 บาท
  137,100 บาท
  132,100 บาท
4. จำนวน 2 ล้าน 5 แสน 6 หมื่น 4 พัน 2 ร้อย 2 สิบ 9 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๒,๔๕๕,๒๒๙
  ๒,๕๖๓,๒๒๙
  ๔,๕๖๔,๒๒๙
  ๒,๕๖๔,๒๒๙
5. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
6. สุธีซื้อบ้านราคา 3,560,000 บาท ซื้อรถราคา 275,000 บาท สุธีซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินกี่บาท
  3,835,000 บาท
  3,825,000 บาท
  2,835,000 บาท
  2,825,000 บาท
7. 7,653,921 ? 261,832 มีค่าเท่าใด
  7,393,089
  7,392,089
  7,382,089
  7,392,088
8. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
9. จำนวน 6 แสน 3 พัน 5 ร้อย 4 สิบ 3 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
  633,543
  603,543
  623,543
  604,543
10. 821,900 ? 220,774 มีค่าเท่าใด
  601,126
  611,126
  621,126
  631,126
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์