ชุดที่1 ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์) ม.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
  ทุน
  ผู้ประกอบการ
  เงิน
  ที่ดิน
2. เศรษฐศาสตร์ มีความหมายว่าอย่างไร
  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
  การจัดสรรทรัพยากร
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  การบริหารจัดการทรัพยากร
3. ผลตอบแทนของแรงงาน คือข้อใด
  กำไร
  ดอกเบี้ย
  ค่าจ้าง
  ทุน
4. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศษสตร์
  ผลิตอะไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอย่างไร
5. วิชา เศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่สาขาใหญ่
  2
  3
  4
  5
6. ธนาคารใดไม่มีหน้าที่ฝากเงินและถอนเงิน
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกลาง
  ธนาคารกรุงไทย
7. บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คือใคร
  เพลโต
  กาลิเลโอ
  อดัมสมิท
  อาดัมสมิท
8. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นของบุคคลใด
  รัชการที่ 7
  รัชการที่ 8
  รัชการที่ 9
  รัชการที่ 10
9. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศษสตร์
  ผลิตอะไร
  ผลิตทำไม
  ผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอย่างไร
10. ข้อใดไม่ใช่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีเหตุผล
  มีภูมิคุ้มกัน
  พอประมาณ
  พอเพียง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์