เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ละครเสภา เป็นละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงขึ้นใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครร้อง
  ละครพูด
2. ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร
  ละครร้องสลับพูด เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครร้องสลับพูด เน้นการพูดมากกว่าร้อง
  ละครสังคีต เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครสังคีต เน้นการพูดมากกว่าร้อง
3. ขณะชมการแสดง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  โห่ร้องเมื่อไม่พอใจ
  คุยกับเพื่อนไปด้วย
  ชมอย่างตั้งใจ
  ขบเคี้ยวอาหารไปด้วย
4. เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด
  เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
  เรื่องจากนิทานพื้นบ้าน
  เรื่องจากพงศาวดาร
  เรื่องจากต่างประเทศ
5. ละครพันทาง ไม่แสดงเรื่องใด
  ซุยถัง
  สามก๊ก
  สังข์ทอง
  ราชาธิราช
6. ผู้แสดงที่ดี ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  โต้เถียงกับผู้ชม
  ไม่สนใจผู้ชม
  ยอมรับฟังความคิดเห็น
  ไม่ยอมรับข้อบกพร่อง
7. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการชมการแสดงนาฏศิลป์
  เพื่อความสนุกสนาน
  เพื่อจับผิดนักแสดง
  เพื่อหาความรู้
  เพื่อชื่นชมการแสดง
8. ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
  ละครชาตรี
  ละครนอก
  ละครพันทาง
  ละครดึกดำบรรพ์
9. ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
  ละครเสภา
  ละครใน
  ละครนอก
  ละครพันทาง
10. ละครในและละครนอก เหมือนกันในข้อใด
  ตัวผู้แสดง
  เนื้อเรื่องที่ใช้แสดง
  เครื่องดนตรีที่บรรเลงประกอบ
  เครื่องแต่งกายของตัวละคร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์