แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
  หลักสูตรของตนเอง
  หลักสูตรท้องถิ่น
  การเรียนรู้และประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

2. ตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับใด
  ชั้น ป. 1 - ป. 3
  ชั้น ป. 1 - ป. 6
  ชั้น ป. 1 - ม. 3
  ชั้น ป. 1 - ม.6
3. ความลำเอียง 4 ประการ คือหลักธรรมข้อใด
  วุฒิธรรม
  ธรรมจักร
  อคติ
  อบายมุข
4. ข้อใดคือผู้รักษาการตาม พรฏ ให้มีการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป พศ 2562
  นายปกรณ์ มหรรณพ
  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
  นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
  นายอิทธิพร บุญประคอง
5. รถยนต์: ถนน :: ?:?
  ความดี:ความชั่ว
  ขุนช้าง :ขุนแผน
  สีแดง : ความสะอาด
  เรือกลไฟ:แม่น้ำ
6. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามนโยบาย รมว.ศธ. คือข้อใด
  จัดจ้างผู้จบเอกขาดแคลน
  จัดจ้างครูเกษียณแล้วมาสอน
  างบุคคลในชุมชนมาสอน
  ให้ท้องถิ่นจ้างครูสอนในโรงเรียน
7. ?คนอีสานบางคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดี? ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
  คนอีสานบางคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดี
  คนอีสานทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดี
  คนอีสานทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดี
  คนอีสานทุกคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดี
8. ธรรมะที่สงเคราะห์ หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันคือข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  มรรค 8
  ฆราวาสธรรม 4
  สัมมัปปาธาน 4
9. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
10. ผลบวกของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 100 มีค่าเท่าใด
  1,010
  1,050
  5,000
  5,050
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์