แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ปัจจัยต่อไปนี้สามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงได้? ยกเว้นข้อใด
  การเพิ่มอุณหภูมิ
  การเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์
  การเพิ่มออกซิเจน
  การเพิ่มความเข้มของแสง
2. การทดสอบแป้งในใบพืชต้องต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ
  ทำให้เซลล์ตาย
  เร่งปฏิกิริยาการเกิดสี
  ละลายคลอโรฟิลล์ออก
  เพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์
3. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  ผึ้งในรัง
  หมูในเล้า
  ต้นสักในป่า
  กุ้ง ปู หอย ในทะเล
4. "แมลง นก ข้าวเปลือก ไรนก" พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร
  ข้าวเปลือก → นก → ไรนก → แมลง
  ข้าวเปลือก → แมลง → นก → ไรนก
  ข้าวเปลือก → นก → แมลง → ไรนก
  ข้าวเปลือก → ไรนก → แมลง → นก
5. รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด
  diffusion
  osmosis
  active transport
  ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
6. ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กับผู้ย่อยอินทรียสารมีลักษณะเหมือนกันอย่างไร
  เป็นผู้บริโภค
  สร้างอาหารเองไม่ได้
  ได้รับอาหารโดยวิธีการกิน
  ทำการย่อยอาหารภายในตัว
7. "ต้นไทรขึ้นอยู่บนต้นไม้" เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
  กล้วยไม้บนต้นไม้
  พยาธิในร่างกายคน
  เหาฉลามกับปลาฉลาม
  แบคทีเรียในรากพืชตระกูลถั่ว
8. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
  ออสโมซีสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
  ของแข็งแพร่ในของเหลวได้? ถ้าของแข็งละลายได้ในของเหลว
  สารจะแพร่จากที่ที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า
  น้ำจะแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
10. ข้อใดแสดงลำดับการถ่ายทอดพลังงานในรูปห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
  ข้าว → นก → งู
  คน → วัว → หญ้า
  ควาย → หญ้า → ไก่
  แพลงก์ตอน → ปลาเล็ก → ปลาใหญ่
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์