แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สายใยอาหารหมายถึงข้อใด
  โซ่อาหาร 1 โซ่อาหาร
  โซ่อาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบ
  โซ่อาหารที่มีผู้บริโภคหลายๆ ลำดับ
  หลายๆ โซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
  ออสโมซีสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
  ของแข็งแพร่ในของเหลวได้? ถ้าของแข็งละลายได้ในของเหลว
  สารจะแพร่จากที่ที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า
  น้ำจะแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
3. พืชจะสังเคราะห์แสงในเวลาใด
  มีแสง
  มีแสงอาทิตย์
  ในเวลากลางวัน
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
4. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
5. การทดสอบแป้งในใบพืชต้องต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ
  ทำให้เซลล์ตาย
  เร่งปฏิกิริยาการเกิดสี
  ละลายคลอโรฟิลล์ออก
  เพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์
6. พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่พืชดูดไว้? พืชจะนำไปใช้ในกระบวนการใดมากที่สุด
  คายน้ำ
  หายใจ
  ปรุงอาหาร
  สร้างเนื้อเยื่อพืช
7. ข้อใดแสดงลำดับการถ่ายทอดพลังงานในรูปห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
  ข้าว → นก → งู
  คน → วัว → หญ้า
  ควาย → หญ้า → ไก่
  แพลงก์ตอน → ปลาเล็ก → ปลาใหญ่
8. "แมลง นก ข้าวเปลือก ไรนก" พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร
  ข้าวเปลือก → นก → ไรนก → แมลง
  ข้าวเปลือก → แมลง → นก → ไรนก
  ข้าวเปลือก → นก → แมลง → ไรนก
  ข้าวเปลือก → ไรนก → แมลง → นก
9. ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  ต้นไม้ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต
  ดิน น้ำ อากาศ แสง อุณหภูมิ
  สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดอยู่ร่วมกัน
10. พืชกินแมลง เช่น หม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดน้ำค้าง จัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใด
  ผู้ผลิต
  ผู้บริโภค
  ผู้บริโภคสัตว์
  ผู้ย่อยอินทรียสาร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์