วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 2204-2009

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้พื้นที่ Web Hosting ฟรี
  มีระบบ Counter ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนให้ฟรี
  มีการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการให้ฟรี
  มีคำแนะนำในการดูแลระบบเว็บไซต์
  มีระบบ Guestbook ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนฟรี
2. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
  Always underline
  Never underline
  Show underline only on rollover
  Hide underline on rollover
3. ข้อใดคือคุณสมบัติของโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ
  เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ไปทีละหน้า
  เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียงลำดับมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว
  เน้นความยืดหยุ่นในการเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เพิ่มการเชื่อมโยงกันและกันในระหว่างเนื้อหา
  เนื้อหาทุกหน้าของเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด
4. ข้อใดหมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อประสมต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้
  เว็บไซต์ (Web Site)
  เว็บบราวเซอร์ (Web browser)
  โฮมเพจ (Home Page)
  เว็บเพจ (Web Page)
5. หน้าจอ Welcome Screen ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ถ้าต้องการสร้างงานใหม่ต้องเลือกที่กลุ่มใด
  Open a Recent Item
  Create New
  Top Features (Videos)
  New Features
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับตาราง
  ส่วนประกอบที่สำคัญของตาราง คือ ?แถว? (หรือเรียกว่า สดมภ์) และ ?คอลัมน์?
  ตารางมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพ
  สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับตารางได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี ข้อความ รูปภาพ รูปภาพพื้นหลังให้กับตารางได้
  ถูกทุกข้อ
7. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดา (Personal Computer) มาทำเป็นเครื่อง Server
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร
  เพราะเครื่อง PC ไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นเครื่อง Server ได้
  เพราะเครื่อง PC มีขนาดเล็ก
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อย
8. ไฟล์ข้อมูลเว็บเพจข้อใดจะแสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์
  Page1.html
  index.html
  Home.html
  first.html
9. บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ Web Server เรียกว่าอะไร
  Web Page
  Web Server
  Web Browser
  Webmaster
10. ไฟล์รูปภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มีความละเอียดของภาพสูง จัดเป็นไฟล์ตามข้อใด
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์