วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่คนหันมานิยมเขียนและอ่าน Blog กันมากขึ้น
  Blog สามารถเขียนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย
  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปอ่าน Blog แต่ราคาจะไม่แพง
  Blog มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ
  Blog สะท้อนบุคลิกและนิสัยของผู้เขียน และมีการถ่ายทอดอย่างเป็นกันเอง
2. ชื่อของเว็บไซต์ที่สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นคือข้อใด
  Domain Name
  Network Number
  Host Number
  Multicast
3. ข้อใดคือการกำหนด Border thinness ให้กับตาราง
  กำหนดความกว้างของตาราง
  กำหนดความหนาของตาราง
  กำหนดระยะห่างระหว่างขอบเซลล์กับข้อความภายในเซลล์
  กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
4. ไฟล์ข้อมูลเว็บเพจข้อใดจะแสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์
  Page1.html
  index.html
  Home.html
  first.html
5. ไฟล์รูปภาพประเภทใดที่มีคุณสมบัติเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็ก สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
6. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างไซต์ใหม่
  สร้างโฟลเดอร์หลักให้กับเว็บไซต์
  จัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบ
  ทำให้ระบบเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น
  ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
7. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้พื้นที่ Web Hosting ฟรี
  มีระบบ Counter ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนให้ฟรี
  มีการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการให้ฟรี
  มีคำแนะนำในการดูแลระบบเว็บไซต์
  มีระบบ Guestbook ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนฟรี
8. โครงสร้างที่ใช้กำหนดขอบเขตของฟอร์มแท็กคือข้อใด
  ตัวฟอร์ม (Form)
  ฟอร์ม อ็อบเจกต์(Form Object)
  ปุ่มฟอร์ม (Button)
  ฟิลด์รับค่าข้อมูล (Text Field)
9. ข้อใดกล่าวถึงเฟรมได้ถูกต้องที่สุด
  เฟรมประกอบด้วย ?แถว? และ ?คอลัมน์? ที่มีความสัมพันธ์กัน
  เฟรมแบ่งหน้าเว็บเพจออกเป็นส่วน ๆ ไฟล์ข้อมูลแยกเป็นอิสระจากกัน
  การใช้เฟรมทำให้จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้เฟรมทำให้สามารถจัดการเนื้อหาได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถแสดงผลได้ทุกบราวเซอร์
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับตาราง
  ส่วนประกอบที่สำคัญของตาราง คือ ?แถว? (หรือเรียกว่า สดมภ์) และ ?คอลัมน์?
  ตารางมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพ
  สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับตารางได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี ข้อความ รูปภาพ รูปภาพพื้นหลังให้กับตารางได้
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์