แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
  แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
  ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน
2. จากข้อความ นักเรียนคิดว่าพลอยสามารถทำไร่สตรอว์เบอร์รีได้หรือไม่ อย่างไร

  ได้ เพราะพลอยเป็นคนขยัน
  ได้ เพราะพลอยมีญาติที่ให้คำปรึกษา
  ไม่ได้ เพราะพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม
  ไม่ได้ เพราะขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิต
3. ใครเลือกซื้อสินค้าและบริการได้เหมาะสมที่สุด
  จ๋าซื้อสินค้าเพราะมีชิ้นเดียวในโลก
  ปุ้มซื้อสินค้าเพราะจำเป็นต้องใช้
  หน่อยซื้อสินค้าเพราะมีของแถม
  ฝนซื้อสินค้าเพราะลดราคา
4. "ใครปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับคำว่า ""เศรษฐกิจพอเพียง"""
  นุจรีใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วยเหตุด้วยผล
  ธรวัตรใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่พึ่งพาใครเลย
  ปาริชาติซื้อของตามความจำเป็น ตามฐานะ
  องอาจใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
5. วันนี้ต้นเกิดเหตุลื่นล้มหลายครั้งแล้ว เขาบอกกับเพื่อนๆ ว่า สงสัยวันนี้จะดวงไม่ดี เพราะเมื่อเช้าจิ้งจก ร้องทักขณะที่กำลังออกจากบ้าน แต่ป่านบอกว่าไม่ใช่ เหตุที่เกิดขึ้นเพราะต้นไม่ระมัดระวังตน ซึ่งถ้าต้น ไม่อยากลื่นล้มอีก ก็ให้เดินอย่างมีสติ จากข้อความ แสดงว่าป่านปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  ศีล 5
  ลีลมัย
  เบญจธรรม
  ศรัทธา 4
6. บ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดอนมักจะสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงซึ่งใต้ถุนนี้มีประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด
  ป้องกันน้ำท่วม
  ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
  ป้องกันความหนาวเย็น
  เป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
7. นุ่นซื้อของฝากซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่มาฝากอ้น ข้อใดเป็นของฝากที่อ้นได้รับ
  ปลาร้าผง
  เสื่อจันทบูร
  ตุ๊กตาช้างไม้
  โมบายเปลือกหอย
8. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาธรรม
  นาคารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  นารินทร์ชอบทำงานเป็นกลุ่ม
  นาธารชอบพูดเกิดจริง
  นาวีเคารพสิทธิผู้อื่น
9. ข้อใดไม่ใช่ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว
  สึนามิ
  ลูกเห็บตก
  การพังทลายของเขื่อน
  พื้นดินยุบหรือถล่ม
10. ใครทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
  แก้วใส่เสื้อแขนกุดไปเลือกตั้ง
  อ้นไปถึงคูหาเลือกตั้งก่อน 08.00 น.
  ฝนแจกเงินค่ารถให้ชาวบ้านที่ไปเลือกตั้ง
  หน่อยรับแผ่นพับข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์