แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. นุ่นซื้อของฝากซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่มาฝากอ้น ข้อใดเป็นของฝากที่อ้นได้รับ
  ปลาร้าผง
  เสื่อจันทบูร
  ตุ๊กตาช้างไม้
  โมบายเปลือกหอย
2. ก่อนซื้อสินค้า เราควรปฏิบัติอย่างไร
  ดูว่าลดราคาหรือเปล่า
  ดูว่ามีของแถมหรือเปล่า
  ต่อรองราคากับคนขายก่อน
  ตรวจสอบราคาจากหลายๆ ร้านก่อนซื้อ
3. ใครช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  หน่อยเผาวัชพืชในแปลงเพาะปลูก
  ป้อมนำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก
  ก้อยนำน้ำจากการซักผ้ามาล้างจาน
  แนนนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
4. การประกอบอาชีพในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
  ที่ราบปลูกพืชผักทำสวน
  ที่ลุ่มพืชเมืองหนาวอู่ต่อเรือ
  ที่ดอนปลูกพืชไร่เลี้ยงสัตว์
  ชายฝั่งประมงปลูกมะพร้าว
5. ถ้าจะตั้งโรงงานผลิตปลากระป๋องให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงานหาง่าย ควรเลือกพื้นที่ในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  ชุมพร กาญจนบุรี
  สมุทรสาคร ระยอง
  สระแก้ว สุราษฎร์ธานี
  อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ
6. บ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มและบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดอนมักจะสร้างบ้านที่มีใต้ถุนสูงซึ่งใต้ถุนนี้มีประโยชน์หลายอย่างยกเว้นข้อใด
  ป้องกันน้ำท่วม
  ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์
  ป้องกันความหนาวเย็น
  เป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
7. ข้อใดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ และมีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า
  ลำปาง
  ราชบุรี
  อุตรดิตถ์
  แม่ฮ่องสอน
8. ใครปฏิบัติตนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เหมาะสมที่สุด
  หนุ่มบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง
  หนิงติดตามข่าวนักการเมืองที่หน้าตาดี
  หน่อยรณรงค์ให้คนไปเลือกพรรคพวกของตนเอง

9. ใครทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
  แก้วใส่เสื้อแขนกุดไปเลือกตั้ง
  อ้นไปถึงคูหาเลือกตั้งก่อน 08.00 น.
  ฝนแจกเงินค่ารถให้ชาวบ้านที่ไปเลือกตั้ง
  หน่อยรับแผ่นพับข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
10. ข้อใดคือหลักฐานสำคัญของแคว้นละโว้ในดินแดนไทย
  พระปรางค์สามยอด
  พระบรมธาตุไชยา
  พระธาตุหริภุญชัย
  พระธาตุพนม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์