Repeater

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. รีพีตเตอร์ (repeater) มีหน้าที่อะไร
  เชื่อมต่อสำหรับขยายสัญญาณให้กับเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้กว่าปกติ
  ลดระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่าย
  ตัดสัญญาณเครือข่าย
  ถูกทุกข้อ
2. รีพีตเตอร์ (repeater)เป็นอุปกรณ์สัญญาณแบบใด
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณ
  อุปกรณ์ตัดสัญญาณ
  อุปกรณ์จับสัญญาณ
  อุปกรณ์ปิดสัญญาณ
3. ข้อจำกัดของรีพีตเตอร์ (repeater) คืออะไร
  ไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็นออกไปได้
  สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็นออกไปได้
  ไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่จำเป็นออกไปได้
  สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่จำเป็นออกไปได้
4. เมื่อต่อ Lan กับ Repeater จะทำอะไรได้
  เพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้กว่าปกติ
  เพิ่มระยะทางในการรับข้อมูลให้กับเครือข่ายได้กว่าปกติ
  ลดระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้กว่าปกติ
  ลดระยะทางในการส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้กว่าปกติ
5. รีพีตเตอร์ (repeater) ทำงานอยู่ในระดับใด
  Physical Layer
  High Layer
  Low Layer
  X Layer
6. ระบบรีพีทเตอร์ย่าน VHF ของวิทยุสมัครเล่นนั้น ความถี่ที่รับจะใช้ความถี่ต่ำกว่าความถี่ส่งอยู่เท่าไหร่
  600 kHz (-600 kHz)
  700 kHz (-700 kHz)
  800 kHz (-800 kHz)
  900 kHz (-900 kHz)
7. รีพีตเตอร์ (repeater) คืออะไร
  เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่รับส่งกันในสาย Lan
  เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่รับกันในสาย Lan
  เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งกันในสาย Lan
  เป็นไฟฟ้าที่รับส่งกันในสาย Lan
8. อุปกรณ์ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับรีพีตเตอร์ ระบบ LAN ตามมาตรฐานอีเทอร์เน็ตแบบใดบ้าง
  10Base-T และ 100Base-T
  100Base-T และ 1000Base-T
  1000Base-T และ 10000Base-T
  10000Base-T และ 100000Base-T
9. รีพีตเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ากี่กิโลเมตร
  1.6 กิโลเมตร
  1.8 กิโลเมตร
  2.0 กิโลเมตร
  2.2 กิโลเมตร
10. ข้อจำกัดของรีพีตเตอร์ (repeater) คืออะไร
  ทำหน้าที่ในการส่งต่อสัญญาณที่ได้มาเท่านั้น
  ทำหน้าที่ในการส่งต่อสัญญาณที่น้อย
  ทำหน้าที่ในการส่งต่อสัญญาณที่มาก
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์