ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1สุไลมาน สาแม332968/104:47
2สุไลมาน สาแม332967/106:46
3พิชชาภา จั่นเพ็ชร635728/103:12
4อับดุลฮาเล็ม เมเฮ449717/104:53
5อลิสา สุทธิรักษ์SCI10024/103:18

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

พัฒนาการในวัยรุ่น

ผู้ออกข้อสอบ SUWAT ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

อาซียน

ผู้ออกข้อสอบ ????????????? ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบวิชาชีพครู 2562

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 198 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ความรู้สำหรับสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
แบบทดสอบ ใบขับขี่ 2562

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา

แนวข้อสอบครู O-NET

แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1854 Times

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5408 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์

Created by admin Reply 1323 Times
กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2
นิราศภูเขาทอง
ราชาศัพท์น่ารู้
วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่9

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
จำนวนเชิงซ้อน [ เปลี่ยนรูป a+bi=(a,b) ]
ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ
จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax<sup>2</sup>+bx+c = 0 ]
เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก ป.4
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)
เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2
แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4
พลังงานความร้อน

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5
การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและการบริหารจิต เจริญปัญญา ป.6
ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ป.5
อาเซียนศึกษา ชุดที่11
สิทธิพื้นฐาน ป.4

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2
เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1
ฟตซอลเบื้องต้น 04
แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3

แนวข้อสอบศิลปะ

เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5
แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4
เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบการใช้งานโปรแกรมpaint
เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน
การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A
ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)
วิชาภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่6
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบนักตรวจสอบภา... sheetbook (0)
 ข้อสอบนิติกรปฏิบัต... sheetbook (0)
 ข้อสอบนักวิชาการสห... sheetbook (0)
 มีโจทย์ที่ต้องการค... admin (1)
 การวิเคราะห์ข้อสอบ ... admin (3)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì
àÇçºä·Âà·ÊÍ͹äŹì | Lesson PLAN | FACEBOOK