ค้นหาชุดข้อสอบ

คลังข้อสอบทุกสาขาวิชา สามารถสร้างและทำไดตลอด 24 ชั่วโมง

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1กัญญ์วรา เกตุศรี391549/103:12
2กัญญ์วรา เกตุศรี391546/102:40
3กัญญ์วรา เกตุศรี391544/102:5
4นารีรีตน์ เหมลา356712/106:13
5รมิดา เกลี้ยงชน697929/100:1

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้ออกข้อสอบ navymusic44 ทดสอบแล้ว 891 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
ข้อสอบทำใบขับขี่ ชุด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2562 ตอนรูปภาพจราจร
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์พร้อมเฉลย 2562  หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาการศึกษา

วิชาการศึกษา

Created by boonchok Reply 13806 Times
แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร 51)

แนวข้อสอบครู O-NET

แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5
O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
O-NET  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมศึกษา
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 1913 Times

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 5484 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

คำที่มีความหมายเหมือนกัน ป.4
สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่1
วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่6
วิชาภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 5
เเบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

จำนวนเชิงซ้อน [ รวม ]
ระบบจำนวนเต็ม
จำนวนนับ

จำนวนนับ

Created by vichakarnpsu Reply 1190 Times
บวก

บวก

Created by Phatiphat Reply 1273 Times
กราฟ

กราฟ

Created by Phatiphat Reply 2031 Times

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ ป.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็
การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

Created by Phatiphat Reply 1544 Times
แบบทดสอบก่อนเรียน
ฮอร์โมน

ฮอร์โมน

Created by pattciel Reply 1166 Times
ระบบกลไกมนุษย์

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5
สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5
สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3
พัฒนาการในวัยรุ่น
วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28
เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2
บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2

แนวข้อสอบศิลปะ

วิชาศิลปะ ป.4 ชุดที่ 5
วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5
เรื่อง การละคร ป.6
ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Reply 1132 Times
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1
วิชางานประดิษฐ์ ป.5

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

Healthy eating /some any (pre-test)

Healthy eating /some any (pre-test)

Created by admin Reply 2269 Times
การใช้ futhre Tense

การใช้ futhre Tense

Created by cloudfah Reply 1087 Times
ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate)
Some and Any

Some and Any

Created by madamink Reply 1039 Times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
พรบ ข้าราชการพลเรือน 2551
แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบกองบัญชาการต... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)
 ข้อสอบตำรวจภูธรภาค ... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
ทำใบขับขี่ | FACEBOOK

google page rank