วิทยการคำนวณ ป.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ประมวลผล
- แบบทดสอบชุดนี้มี 10 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 20 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 8 ข้อผ่าน
1. ถ้านักเรียนพบว่ามีคนลืมออกจากระบบเฟซบุ๊ก นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
  กดออกจากระบบให้
  โพสต์ข้อความตามใจตนเอง
  ไม่สนใจ ปล่อยให้อยู่ในระบบเฟซบุ๊กต่อไป
  โพสต์ว่า “เจ้าของเฟซบุ๊กลืมออกจากระบบ กรุณาตรวจสอบด้วย”
2. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง
  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อน
  ความรับผิดชอบต่อชุมชน
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือการป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  พิมพ์เลขบัตรประชาชนลงใน Facebook
  ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่คอมพิวเตอร์
4. นักเรียนมีวิธีป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นอย่างไร
  ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
  ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  ตั้งรหัสผ่านโดยใช้วัน เดือน ปีเกิด
  ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
5. ข้อใดเขียนคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกต้อง
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
6. บุคคลใดไม่มีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  กบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่น
  กล้าใช้ศัพท์สแลงในการสื่อสาร
  แก้วไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  กิ๊กใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย
7. เมื่อนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท Facebook และ Line นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร “เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะมีครั้ง เรียกว่าถุงเงิน ตามตำราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี”
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคดี
  ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ
  เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร
  ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครอง
8. บุคคลใดเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
  นีโน่เผยแพร่วีดีโอการทำอาหารลงอินเทอร์เน็ต
  แนนถ่ายรูปเพื่อนแล้วส่งต่อไปยังคนอื่นโดยได้รับอนุญาต
  นัทใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  นิ่มคัดลอกผลงานของเพื่อนและนำไปส่งครู
9. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี
  เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
  นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่
  ใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสาร
  ตั้งรหัสผ่าน โดยใช้วัน เดือน ปีเกิดของตนเอง
10. ใครใดคือ “พลเมืองดิจิทัล”
  เอเล่นเฟสบุ๊คเป็นประจำ
  บีดู youtube ทุกวัน
  ซีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลเป็นประจำได้อย่างปลอดภัย
  ดีมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสร้างแชร์เพจต่างๆได้
ตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบระบบไม่ตรวจ


Untitled Document