วิทยการคำนวณ ป.5 ข้อมูลและสารสนเทศ

ประมวลผล
- แบบทดสอบชุดนี้มี 10 ข้อ‰
- กรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน
- คลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว เนื้อหาเฉลยอยู่ในเว็บที่ใช้เรียน www.kruaof.com
- นักเรียนมีเวลาทำ 20 นาทีหากหมดเวลาระบบจะ สุ่มข้อสอบขึ้นมาให้ทำใหม่
- เกณฑ์การประมวลผลอยู่ที่ 80 % หรือ 8 ข้อผ่าน
1. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
  ใช้กระดาษในการทำแบบสำรวจจำนวนน้อย
  ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำแบบสำรวจ
  ส่งแบบสำรวจให้ผู้ตอบได้โดยตรงและส่งกลับมาได้ทันที โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ในการทำแบบสำรวจ
2. บริการใดต่อไปนี้เป็นบริการภาพถ่ายทางอากาศที่ช่วยสำรวจตำแหน่งพื้นที่บนโลกได้
  Earth
  keep
  ฟอร์ม
  เอกสาร
3. การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ ควรเลือกไอคอนใดในการสร้าง
4. บริการของ Google ในข้อใดใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  Google Drive
  Google Chrome
  Google Play
  Google Form
5. ถ้านักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เพื่อนในห้องทราบ นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. โปรแกรมใดใช้ในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
  Google Drive
  Magic Eraser Tool
  Microsoft Office Powerpoint
  Paint
7. ซอฟต์แวร์ใดที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
8. สิ่งจำเป็นที่ต้องระบุในการเลือกเส้นทางบนแผนที่ของบริการ Google Maps คืออะไร
  ต้นทาง
  ปลายทาง
  ชื่อผู้ใช้
  ต้นทาง-ปลายทาง
9. นักเรียนจะใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตใดในการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
  ยูทูบ
  แผนที่
  ค้นรูป
  การแปลภาษา
10. ถ้าต้องการติดต่อใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเพื่อใช้งานข้อมูล นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน หากกรอกไม่ครบระบบไม่ตรวจ


Untitled Document