คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. chair
  เก้าอี้
  สีดำ
  โทรทัศน์
  เกี่ยวกับกองทัพเรือ
2. heaven
  การผจญภัย
  บิด
  ยอมรับได้
  สวรรค์
3. feel
  กลางแจ้ง
  เตะ
  รู้สึก
  เลือก
4. track
  ไก่ตัวเมีย
  นับ
  รัฐบาล
  เส้นทาง
5. hill
  การกระทำ
  ซื่อสัตย์
  เนินเขา
  เวลา
6. evil
  ความพยายาม,การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
  ชั่วร้าย
  ไกล
  นักเรียน
7. ahead
  ก่อนหน้านี้, ล่วงหน้า
  ว่ายน้ำ
  นำมา,พาไป,ยึด,ถือ
  ก๊าซ
8. weather
  การตกแต่ง
  บริการ
  เรื่อง
  สภาพอากาศ
9. leg
  ขา
  หมอก
  แนะนำ
  ขาย
10. through
  ข้างๆ, ไปด้านข้าง
  ทศนิยม
  ผ่าน
  ศักดิ์สิทธิ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile