คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. include
  จิตวิญญาณ
  ต่อต้าน,พิง
  รวมถึง
  สาม
2. body
  กระทะ
  ตามที่
  ร่างกาย
  ล้ำค่า
3. race
  การแข่งขันด้านความเร็ว
  ศิลปะ
  แน่นอน
  การจัดเตรียม
4. fortune
  ความสง่างาม
  โชคดี
  ของเรา
  น้ำตาล
5. broad
  กว้าง
  วันเกิด
  นาฬิกา
  ก่อน
6. attack
  ความงาม
  โจมตี
  เกาะ
  เท่านั้น
7. test
  การทดสอบ
  สมอง
  บังคับ
  การประกาศ
8. page
  ข้อมือ
  เนื้อ
  เรือ
  หน้าหนังสือ
9. day
  กวาง
  น่าสนใจ
  ระดับ
  วัน
10. conversation
  การสนทนา
  สัปดาห์
  ปฏิบัติ,ผ่าตัด
  การอนุญาต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile