คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. victory
  ความพยายาม
  ชัยชนะ
  ไก่ตัวเมีย
  นักบิน
2. road
  ความบันเทิง
  ถนน
  คาดหวัง
  เปียโน
3. detail
  กลวง
  ตี
  รายละเอียด
  ลุง
4. fame
  ความรู้สึก
  ชื่อเสียง
  ขอ
  น่าพอใจ
5. plenty
  ความอดทน
  ชำระ
  มากมาย
  แลกเปลี่ยน
6. responsible
  กระตือรือร้น
  ต่างประเทศ
  รับผิดชอบ
  ล้าง
7. poet
  กวี
  วันพรุ่งนี้
  นำ
  ก่อนหน้านี้, ล่วงหน้า
8. ripe
  เกี่ยวกับกองทัพเรือ
  นม
  รอบ ๆ
  สุก
9. share
  คม
  เบียร์
  โยน,ขว้าง
  หุ้น
10. fact
  ความจริง
  โหดร้าย
  ที่พัน
  ความดัน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713