คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. when
  คิด
  ซุง
  เมื่อ
  วิทยุ
2. dollar
  ค่าใช้จ่าย
  ดอลลาร์
  ขึ้น
  ในระหว่าง
3. attend
  เข้าร่วม
  ห่อ,มัด
  บัญชี
  ไข่
4. influence
  ความหมาย
  นม
  เรื่อง
  อิทธิพล
5. patient
  ขี้ขลาด
  ทะเลสาบ
  ผู้ป่วย
  ส่ง
6. meat
  การกระทำผิด
  ซุป
  เนื้อ
  ไวยากรณ์
7. airport
  การเดินทาง
  บรรจุ,มีอยู่
  เรียบร้อย
  สนามบิน
8. buy
  ความหวาดกลัว
  ซื้อ
  ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
  เนยแข็ง
9. timetable
  ครีม
  ตารางเวลา
  ความเศร้าโศก
  ปาก
10. justice
  ความยุติธรรม
  อัญมณี
  นอนหลับ
  ความเร็ว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713