วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีที่มาจากพืช
  ยาบ้า
  กัญชา
  เฮโรอีน
  มอร์ฟีน
2. สิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน คือข้อใด
  ขนาดเพิ่มขึ้น
  สสารขยายตัว
  อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  สสารเปลี่ยนสถานะ
3. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
4. การพิจารณาว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารผสมใช้เกณฑ์ข้อใด
  เนื้อสาร
  อัตราส่วนของสาร
  สมบัติของสาร
  ความเข้มข้นของสาร
5. น้ำดีที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยย่อยอาหารได้นั้น ผลิตมาจากอวัยวะส่วนใด
  ตับ
  ม้าม
  ไต
  หัวใจ
6. เพราะเหตุใดจึงต้องจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่
  เพราะสสารมีสมบัติคล้ายคลึงกัน
  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเมื่อได้รับความร้อน
  เพราะสสารมีสมบัติเฉพาะตัว
  เพราะง่ายต่อการศึกษาและเข้าใจ
7. จงเลือกคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง(1) การดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆ เป็นการบำรุงรักษา …………(2) อาการท้องผูก คือ การที่มีกากอาหารตกค้างอยู่ใน ……… เป็นเวลานาน(3) ………… นอกจากจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายแล้วยังช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วย
  ไต ทวารหนัก ผิวหนัง
  ไต ทวารหนัก ต่อมเหงื่อ
  ตับ ลำไส้เล็ก ผิวหนัง
  ไต ลำไส้ใหญ่ ต่อมเหงื่อ
8. บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนโลหิต
  อู๋ไม่ดื่มกาแฟและไม่สูบบุหรี่
  ก้านไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
  ฟ้าออกกำลังกายอย่างหักโหมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  แก้วนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันในเวลาที่เพียงพอ
9. มลพิษที่เกิดจากการเผาแบตเตอรี่ คือข้อใด
  สารตะกั่ว
  สารปรอท
  สารโบรมีน
  สารโคบอลต์
10. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile