วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นมาตรฐานของ VDO ที่ใช้ในทวีปอเมริกาเหนือโดยสถานี fast scan ATV
  PAL
  DRM
  Scottie
  NTSC
2. รูปแบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (digital) รูปแบบใดไม่สนับสนุนการทำงานแบบ keyboard to keyboard
  Winlink
  RTTY
  PSK31
  MFSK
3. จำนวนการส่งภาพต่อวินาที (new frame transmitted) ของโทรทัศน์ระบบ fast scan (NTSC) คือ
  30 ครั้งต่อวินาที
  60 ครั้งต่อวินาที
  90 ครั้งต่อวินาที
  120 ครั้งต่อวินาที
4. ความถี่ช่วงใดเป็นภาครับของดาวเทียมใน mode U/V
  435 – 438 MHz
  144 – 146 MHz
  50.0 – 50.2 MHz
  29.5 – 29.7 MHz
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (digital mode) ในย่าน HF ซึ่งใช้วิธีเข้ารหัสแบบความยาวไม่คงที่ (variable length coding) เพื่อการใช้แถบความถี่ (bandwidth) อย่างมีประสิทธิภาพ
  RTTY
  PACTOR
  MT63
  PSK31
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นดาวเทียมค้างฟ้า
  HEO
  geostationary
  Geomagnetic
  LEO
7. เหตุใดการรับสัญญาณแบบ spread-spectrum จึงลดการถูกรบกวนได้
  สัญญาณที่ไม่ได้ใช้กระบวนการ spread-spectrum จะถูกตัดออก
  การส่งกำลังส่งสูงของ spread-spectrum ช่วยป้องกันสัญญาณจากการรบกวน
  ภาครับมีการติดตั้งวงจร digital blanker
  ถ้าภาครับตรวจพบการรบกวน ภาคส่งจะเปลี่ยนความถี่ใช้งาน
8. การสื่อสารดิจิตอล (digital) ในรูปแบบใดสามารถส่งผ่านข้อมูลเป็นไปได้รวดเร็วที่สุด ในสถานการณ์ที่สัญญาณสื่อสารชัดเจน
  AMTOR
  170-Hz shift, 45 baud RTTY
  PSK31
  300-baud packet
9. คาบเวลาวงโคจร (orbital period) ของดาวเทียมคือข้อใด
  จุดที่สูงที่สุดของวงโคจรดาวเทียม
  จุดที่ต่ำที่สุดของวงโคจรดาวเทียม
  ระยะเวลาของดาวเทียมที่ใช้ในการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ
  ระยะเวลาของดาวเทียมที่ใช้ในการเดินทางจากโลกเข้าสู่วงโคจร
10. โดยปกติเราจะแจ้งสัญญาณเรียกขานอย่างไร ในขณะ pileup หรือในรายการแข่งขัน
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มครั้งเดียวหรือสองครั้ง
  แจ้งสัญญาณเรียกขานสองตัวสุดท้ายจนกว่าจะสามารถติดต่อได้
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มพร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งที่ตั้งแบบ grid square
  แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานี DX สามครั้ง และแจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีตนเองสามครั้ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713