จำนวนเชิงซ้อน( in )
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. i2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. (-i)13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. (-i)5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i-76 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i2555 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile