การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บุคคลในข้อใดมีความเสี่ยงมากกว่าในการผ่าตัดชนิดเดียวกัน
  ชายไทยวัย 90 ปี
  ชายไทยวัย 30 ปี


2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำ Deep breathing exercise
  สูดหายใจเข้าทางจมูก และผ่อนลมหายใจออกทางปาก โดยทำปากจู๋ 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่
  สูดหายใจเข้าทางปาก และผ่อนลมหายใจออกทางจมูก 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่


3. ปัญหาทางการพยาบาลก่อนผ่าตัดที่พบบ่อยคือข้อใด
  วิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
  อุณหภูมิของร่างกายต่ำกว่าปกติ


4. ประวัติการใช้ยาในผู้ป่วยข้อใดที่สหสาขาวิชาชีพต้องระวังการเกิดอันตรายจากการผ่าตัด
  การใช้สารเสพติด
  การใช้ยาบำรุง


5. คำถามข้อใดที่ท่านใช้ในการประเมินสถานะทางจิตสังคมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  คุณคาดหวังอะไรจากการผ่าตัดครั้งนี้คะ
  คุณมีบุตรกี่คนคะ


6. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


7. คำแนะนำที่ผู้ป่วยควรได้รับก่อนการผ่าตัดคือข้อใด
  การฝึกทำ Deep breathing exercise, Effective cough, Early ambulation, และการออกกำลังกายขาและเท้า
  การฝึกอาบน้ำโดยไม่ให้แผลถูกน้ำ


8. การประเมินสัญญาณชีพหลังผ่าตัดข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุก 15 นาที 2 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable
  ทุก 15 นาที 4 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable


9. การประเมินความกลัวและวิตกกังวลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ท่านจะประเมินได้จากข้อมูลใดบ้าง
  อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
  หงุดหงิดง่าย


10. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile