แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของน้ำ
  เป็นตัวละลายสารอาหารต่างๆ
  ช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
  ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่
  ทำให้ร่างกายรู้สึกเจริญอาหาร
2. การล้างมือหลังขับถ่ายเสร็จแล้ว มีผลดีในแง่ใด
  ทำให้มีอายุยืนยาว
  ทำให้มีผิวพรรณดี
  ทำให้เล็บสวยเงางาม
  ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรค
3. สารเสพติดมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
  ทำให้ครอบครัวแตกแยก
  ทำให้พ่อแม่เสียใจ
  ทำให้ผู้เสพไม่คบเพื่อน
  ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
4. ความพร้อมเพรียงในการทำท่าประกอบเพลงคือข้อใด
  เดินก้าวขาข้างเดียวกัน
  ยกแขนคนละข้าง
  เดินช้ากว่าทำนองเพลง
  ร้องเพลงขณะเคลื่อนไหว
5. การทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ ข้อใด ไม่ใช่
  ดึงข้อราวเดียว
  งอแขนห้อยตัว
  ทุ่มน้ำหนัก
  ลุกนั่ง 30 วินาที
6. โรคในข้อใดที่เมื่อเป็นแล้วครั้งหนึ่ง ก็จะไม่เป็นโรคนี้อีก
  โรคไข้หวัด
  โรคไข้เลือดออก
  โรคไข้มาลาเรีย
  โรคหัด
7. ถ้าต้องการสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา ควรเลือกกินอาหารใด
  กล้วยตาก
  แครอท
  มันฝรั่ง
  มะเขือ
8. ความสูงของเสาเทเบิลเทนนิส คือข้อใด
  5 นิ้ว
  6 นิ้ว
  7 นิ้ว
  8 นิ้ว
9. ทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ครั้งแรกที่ประเทศใด
  อังกฤษ
  ฝรั่งเศส
  เยอรมัน
  ออสเตรเลีย
10. ข้อใดคือความกว้างของ Side Markers
  4 นิ้ว
  3 นิ้ว
  2 นิ้ว
  1 นิ้ว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713