แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีอุ้มนั่งแคร่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีลักษณะใด
  ผู้ป่วยที่หมดสติ
  ผู้ป่วยที่หลังหัก
  ผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่เท้า
  ผู้ป่วยที่ขาหัก
2. วัยรุ่นมักให้ความสนใจกับเพื่อนมากกว่า พ่อแม่เพราะอะไร
  เพื่อนรักเรามากกว่าพ่อแม่
  เพื่อนเข้าใจเรามากกว่าพ่อแม่
  พ่อแม่ไม่เอาใจใส่ลูกเหมือนตอนที่ เป็นเด็ก
  เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยน แปลงด้านสังคม
3. เพศหญิงเมื่อเข้าวัยเจริญพันธุ์ จะสังเกต ได้จากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
  หน้าอกใหญ่ขึ้น
  สะโพกขยายใหญ่ขึ้น
  แขนขายาวขึ้น
  มีประจำเดือน
4. พฤติกรรมใดที่อาจทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายที่สุด
  สอบได้ที่ 1
  ทะเลาะกับเพื่อน
  แบ่งของเล่นให้น้อง
  แต่งกายตามสมัยนิยม
5. การไม่เล่นการพนันมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร
  ทำให้เพื่อนบ้านยกย่อง
  ทำให้สมาชิกมีเวลาว่าง
  ทำให้ไม่เกิดอารมณ์เครียด
  ทำให้สมองแจ่มใส
6. เมื่อพ่อแม่กลับมาจากทำงานนอกบ้าน เราควรทำอย่างไร
  ออกไปวิ่งเล่น
  หาน้ำมาให้ดื่ม
  ขอเงินไปซื้อขนม
  ชวนพ่อแม่ไปเที่ยว
7. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะของการเล่น Vaulting Box
  ทักษะการ Take และการวิ่งเข้าสู่สปริง บอร์ด
  การไกวตัว
  การทรงตัวขณะลอยอยู่ในอากาศ
  การลงสู่พื้น
8. อวัยวะใดมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ
  กระเพาะอาหาร
  หลอดอาหาร
  ตับอ่อน
  ปอด
9. การวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร ผู้วิ่งแต่ละคนใน ทีม ต้องวิ่งคนละกี่เมตร
  100 เมตร
  400 เมตร
  800 เมตร
  1,600 เมตร
10. การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนมีผลดี ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้อง ทำงานหนัก
  ขับถ่ายอุจจาระได้ง่าย
  กินอาหารได้มากขึ้น
  ทำให้อาหารไหลลงสู่กระเพาะ ได้สะดวก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713