[บทพากย์เอราวัณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ในข้อใดไม่เกี่ยวกับช้าง
  ชนัก
  โตมร
  กระวิน
  ตระพอง
2. เรื่องบทพากย์เอราวัณมีความโดดเด่นในด้านใด
  การใช้ภาษาที่สวยงามในการเล่าเรื่องหรือดำเนินเรื่อง
  การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร
  การใช้ภาษาที่มีความหมายลึกซึ้งในการบรรยายเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ
  การใช้ภาษาแสดงให้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของตัวละครและรายละเอียดของฉาก
3. ข้อใดเป็นการใช้อติพจน์
  อวยชัยถวายทิพมาลา         บัดนี้เธอมา  เห็นวิปริตดูฉงน
  อากาศก้องโกลาหล                         โลกลั่นอึงอล   อำนาจสะท้านธรณี
  ให้องค์อนุชานารายณ์         เคลิบเคลิ้มวรกาย   จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล
  เร่งพลโยธาพานรินทร์         เร่งรัดหัสดิน  วานรให้เร่งรีบมา
4. ข้อใดกล่าวถึงช้างเอราวัณได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นช้างทรงของพระอินทร์
  เป็นช้างที่อินทรชิตเนรมิตขึ้น
  เป็นช้างที่พระอิศวรพระราชทานให้อินทรชิต
  เป็นช้างที่พระเป็นเจ้าทั้งสามพระราชทานให้อินทรชิต
5. อินทรชิตมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนางสีดา
  เป็นพี่ชาย
  เป็นน้องชาย
  เป็นญาติผู้ใหญ่
  เป็นลูกพี่ลูกน้อง
6. บทพากย์เอราวัณแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องใด มากที่สุด
  โชคลาง
  กฎแห่งกรรม
  ผีสางเทวดา
  นรก - สวรรค์
7. ข้อใดเป็นการใช้บุคคลวัต
  ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี        หัสดินอินทรี          คาบช้างก็วางไอยรา
  เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์        ไพโรจน์รูจี         จะแข่งซึ่งแสงสุรีย์ใส
  สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย   อ่อนเอียงเพียงปลาย         ประนอมประนมชมชัย
  เดือนดาวดับเศร้าแสงใส        สร่างแสงอโณทัย         ก็ผ่านพยับเรืองรอง
8. บนเศียรช้างเอราวัณมีเทพธิดาจำนวนเท่าใด
  11,369  องค์
  79,583  องค์
  557,081  องค์
  3,899,567  องค์
9. บทพากย์เอราวัณแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด
  กาพย์ยานี 11
  กาพย์ฉบัง 16
  กลอนสุภาพ
  โคลงสี่สุภาพ
10. ช้างเอราวัณในเนื้อเรื่องตอนนี้เกิดจากการแปลงกายของใคร
  อินทรชิต
  มังกรกัณฐ์
  ไมยราพณ์
  การุณยราช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713