แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมารวบรวมเเละประมวลผลครั้งเดียวเพื่ออกใบเเจ้งหนี้ให้เเก่ผู้ใช้บริการ
  การประมวลผลแบบถาวร
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
2. ข้อมูล (DATA) หมายถึงข้อใด
  ตัวเลข
  สิ่งที่นำมาใช้ในการคำนวณ
  สิ่งที่ไม่ได้นำมาใช้ในการคำนวณ
  ถูกทุกข้อ
3. การทำเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดเป็นระดับของสารสนเทศระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
4. การฝาก-ถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใด
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
5. ฮาร์ดเเวร์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่หน่วย
  2 หน่วย
  3 หน่วย
  4 หน่วย
  5 หน่วย
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของสารสนเทศที่สำคัญที่สุด
  คุ้มค่า หาง่าย สะดวก
  สีสันสวยงาม เรียบร้อย
  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
  เป็นสัญลักษณะเเละเป็นรหัสสั้นๆ
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระดับของสารสนเทศ
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
8. การเเข่งขันฟุตบอลระดับเขตพื้นที่ จัดเป็นระดับของสารสนเทศระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
9. สถิตินักเรียนมาสาย จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตติยภูมิ
10. การใช้งานโปรเเกรม Microsoft Power Point ในการนำเสนองานเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile