ระดับภาษา (ก่อนเรียน)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น
  เออ! กูบอกมึงแล้วว่ามันแน่มาก
  ก่อนขึ้นมากรุณาล้างตีนก่อนนะโว้ย
  ขอให้โชคดีในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะ
  หล่อนคนนั้นทำหน้าเด้งมาสวยสะบัดช่อเลย
2. ข้อใดเป็นภาษาระดับสนทนา
  กินแล้วชักดาบเลยวันนี้
  แซ่บอีหลีเลย อาหารจานนี้
  ยินดีด้วยนะคะ ที่คุณเลื่อนตำแหน่ง
  สมชายไปรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. ข้อใดควรใช้ภาษาระดับทางการมากที่สุด
  การพูดกับคุณพ่อคุณแม่
  การพูดกับพี่ขณะอยู่กันเองภายในครอบครัว
  การพูดคุยกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
  การพูดรายงานหน้าชั้นเรียนหรือพูดในที่ประชุม
4. “นะ ครับ ซิ เถอะ” ใช้ในระดับภาษาใด
  ระดับทางการ
  ระดับกึ่งทางการ
  ระดับสนทนา
  ถูกทั้ง ข และ ค
5. ข้อใดเป็นภาษาหนังสือพิมพ์
  “จับ”แล้วฆาตกรโหดฆ่าชำแหละ
  ฆาตกรโหดถูกตำรวจจับแล้ว
  ตำรวจจับนักฆ่าชำแหละ
  ไม่มีข้อใดเป็นภาษาหนังสือพิมพ์
6. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะกับสถานการณ์
  ครูแถลงให้นักเรียนทราบถึงผลการสอบ
  สมัยนี้ผู้หญิงมีบทบาทเท่าเทียมกับผู้ชาย
  อธิบดีตำรวจสั่งสอบสวนทวนพยานผู้ต้องหา
  รัฐบาลมีนโยบายผลิตหมอฟันให้เพียงพอปีงบประมาณนี้
7. การเขียนรายงานเชิงวิชาการควรใช้ภาษาระดับใด
  ภาษาปาก
  ภาษาทางการ
  ภาษากึ่งทางการ
  ภาษาพิธีการ
8. ข้อใดเป็นการใช้ภาษาในระดับทางการ
  ออกลูก หลั่งน้ำพระพุทธมนต์
  ฌาปนกิจศพ คลอดบุตร
  โรงหนัง ถึงแก่กรรม
  ทิ้งจดหมาย หนังสือรับรอง
9. ภาษาในข้อใดที่กล่าวในโอกาสเปิดประชุมรัฐสภา
  กึ่งทางการ
  สนทนา
  พิธีการ
  กันเอง
10. ภาษาระดับทางการได้แก่ข้อใด
  ภาษาแบบแผน
  ภาษาสนทนา
  ภาษากันเอง
  ภาษาไม่เป็นแบบแผน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713