แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด
  60 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเท่ากับโลก
  10 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก 6 เท่า
  630 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า
  60  กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและโคจรรอบโลก
2. การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด
  ทิศ
  ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทย
  น้ำขึ้น - น้ำลง
  การขึ้น - ตกของดวงดาว
3. การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์ หรือพายุสุริยะ มีผลกระทบต่อโลกด้านใดมากที่สุด
  ด้านการเมืองด้านการเมือง
  ด้านการสื่อสาร
  การอุตสาหกรรม
  ด้านการคมนาคม
4. ดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมด
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
5. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้   1. ดวงอาทิตย์ไม่มีการหมุนรอบตัวเอง   2. พลังงานดวงอาทิตย์มาถึงโลกได้โดยการแผ่รังสี   3. พลังงานจากดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ข้อ 1 และข้อ 2
  ข้อ 1 และข้อ 3
  ข้อ 2 และข้อ 3
  ข้อ 1, 2 และข้อ 3
6. ปัจจุบันนี้เอกภพ มีการเคลื่อนที่อย่างไร
  อยู่นิ่ง
  เคลื่อนที่เข้ามารวมกัน
  ขยายตัวออกจากกัน
  ยังไม่มีข้อมูล
7. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง
  ดาวศุกร์ > ดาวอังคาร > ดาวพุธ
  ดาวเนปจูน > ดาวยูเรนัส > ดาวเสาร์
  โลก > ดาวเนปจูน > ดาวพลูโต
  ดาวพฤหัสบดี > ดาวอังคาร > ดาวศุกร์
8. ข้อใดส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืน
  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
  การหมุนรอบตัวเองของโลก
  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
  การหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์
9. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ที่บริเวณใดในระบบสุริยะ
  อยู่นอกวงโคจรของดาวพลูโต
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวพฤหัสบดี  และดาวเสาร์
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร  และดาวพฤหัสบดี
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเสาร์  และดาวยูเรนัส
10. กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่
  กาแล็กซีแอนโดรเมดา
  แมกเจลแลนใหญ่
  แมกเจลแลนเล็ก
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document