แนวข้อสอบ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นดาวเคราะห์ดวงใด
  ดาวเสาร์
  ดาวยูเรนัส
  ดาวเนปจูน
  ดาวพลูโต
2. การระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์ หรือพายุสุริยะ มีผลกระทบต่อโลกด้านใดมากที่สุด
  ด้านการเมืองด้านการเมือง
  ด้านการสื่อสาร
  การอุตสาหกรรม
  ด้านการคมนาคม
3. วัตถุต่างๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เพราะมีแรงโน้มถ่วง ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับสิ่งใด    1. มวลของวัตถุ   2. ระยะห่างระหว่างมวล   3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์
  ข้อ 1 และข้อ 2
  ข้อ 1 และข้อ 3
  ข้อ 2 และข้อ 3
  ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4. การโคจรระหว่าง  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  ในลักษณะใดที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์สุริยุปราคา
  โลก  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์
  โลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
  ดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์
  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  โลก
5. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์
  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม มีแสงสว่างในตัวเอง
6. ดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมด
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวอังคาร และดาวพุธ
  ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
  ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวอังคาร และดาวเนปจูน
7. ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
  ดวงดาว
  ดวงดาวต่างๆ และโลก
  ระบบสุริยะ
  ดวงดาว เนบิวลา และกาแล็กซี
8. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ที่บริเวณใดในระบบสุริยะ
  อยู่นอกวงโคจรของดาวพลูโต
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวพฤหัสบดี  และดาวเสาร์
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร  และดาวพฤหัสบดี
  อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเสาร์  และดาวยูเรนัส
9. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง
  ดาวศุกร์ > ดาวอังคาร > ดาวพุธ
  ดาวเนปจูน > ดาวยูเรนัส > ดาวเสาร์
  โลก > ดาวเนปจูน > ดาวพลูโต
  ดาวพฤหัสบดี > ดาวอังคาร > ดาวศุกร์
10. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชั่งน้ำหนักบนโลกหนัก 60 กิโลกรัม ถ้าไปชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะมีน้ำหนักเท่าใด  เพราะเหตุใด
  60 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเท่ากับโลก
  10 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก 6 เท่า
  630 กิโลกรัม  เพราะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก 6 เท่า
  60  กิโลกรัมเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกและโคจรรอบโลก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document