ข้อสอบอุปมาอุปไมย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. . ..........อิฐ : วุ่นวาย.............
  บูรพา : สงบ
  อุดร : โกลาหล
  จราจล : พายับ
  เงียบเหงา : อิสาน
2. เล็ก หน้า : ?
  ใหญ่ : หัว
  ใหญ่ : หลัง
  ตัว : ด้าน
  รูป : บาน
3. เรือ : สมอ รถยนต์ : ?
  เบรคมือ
  เบรค
  พวงมาลัย
  เกียร์
4. กัด งับ คาบ........
  บด
  จิบ
  แทะ
  เลีย
5. เข็ม : ด้าย ? : ?
  ว่าว : เชือก
  สมอ : โซ่
  เบ็ด : เอ็น
  ฉมวก : เชือก
6. ดึง ฉุด ลาก..........
  ชัก
  ดัน
  ขยับ
  เคลื่อน
7. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
  แคนาดา : นกอินทรีย์
  สิงค์โปร์ : ปลาโลมา
  ออสเตรเลีย : จิงโจ้
  ญี่ปุ่น : สิงโต
8. ฟุตบอล : เตะ ลูกขนไก่ : ?
  มือ
  ตี
  โยน
  แร็คเก็ท
9. ตะเกียบ : แขน ? : ?
  ปากกา : นิ้ว
  ตา : จมูก
  หู : ตา
  ช้อน : มือ
10. บะหมี่ : ข้าวผัด ? : ?
  ลูกชิ้น : ไข่ดาว
  ข้าวต้ม : ข้าวสวย
  อาหารว่าง : อาหารหนัก
  อาหารชาวจีน : อาหารชาวตะวันตก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713