ข้อสอบอุปมาอุปไมย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. หีบ กล่อง ปี๊บ...........
  ตู้
  ตุ่ม
  ขวด
  ถ้วย
2. หิน : ดิน ? : ?
  น้ำแข็ง : น้ำ
  ดักแด้ : ไหม
  ลูกอ๊อด : กบ
  ซากสัตว์ : ปุ๋ย
3. หลอดภาพ : เสาอากาศ ? : ?
  เครื่องมือ : การก่อสร้าง
  ไวโอลีน : เครื่องดนตรี
  กาแฟ : เครื่องดื่ม
  เหงือกปลา : ครีบปลา
4. นครราชสีมา : นครศรีธรรมราช ? : ?
  นครสวรรค์ : นครปฐม
  อุบลราชธานี : อุดรธานี
  สุรินทร์ : สุราษฎร์ธานี
  สกลนคร : ชุมพร
5. แหวน : นิ้ว คอ : ?
  ผ้า
  สร้อย
  เชือก
  เครื่องราง
6. จมูก : ใบหน้า ? : ?
  ลูกบิด : ประตู
  แหวน : นิ้ว
  เล็บ : มือ
  หน้าต่าง : ประตู
7. .............มะระ : ลำไย............
  ลิ้นจี่ : ส้ม
  ลูกพลับ : บอระเพ็ด
  มังคุด : มะยม
  มะดัน : มะขวิด
8. คน : อาหาร ? : ?
  ข้าว : หม้อ
  ครู : เงิน
  ไม้ : ราก
  พืช : ปุ๋ย
9. เทียน : ด้าย ? : ?
  วงกลม : จุดศูนย์กลาง
  ล้อ : เพลา
  ดินสอ : กราไฟท์
  ปากกา : หมึก
10. วิทยุ : โทรทัศน์ เสียง : ?
  ผู้ชม
  เครื่องส่ง
  ละคร
  ภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document