เซลล์สุริยะ ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
2. เซลล์สุริยะ คืออะไร
  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานแสง
  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
3. เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
  กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
  ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
  ในที่ที่มีแสงสลัว
  ในบริเวณที่มืด
4. การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะมีข้อดีอย่างไร
  ผลิตได้ตลอดเวลา
  เสียค่าใช้จ่ายน้อย
  ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก
5. ถ้าหากมีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแทนน้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใด
  ภาวะโลกร้อนขึ้น
  อากาศเป็นพิษ
  ฝนกรด
  ถูกทุกข้อ
6. เซลล์สุริยะ เป็นลักษณะของแผ่น 2 แผ่นบางๆประกบกัน อยากทราบว่าแผ่นนั้นคือแผ่นอะไร
  ทองแดง
  เหล็ก
  ซิลิคอน
  อะลูมิเนียม
7. เพราะเหตุใดเมื่อก่อนเซลล์สุริยะจึงใช้เฉพาะในยานอวกาศและดาวเทียม
  มีขนาดใหญ่
  ราคาแพง
  มีขนาดเล็ก
  ถูกทั้ง ก และ ข
8. ประโยชน์ของเซลล์สุริยะคืออะไร
  เครื่องคิดเลข
  หลอดไฟฟ้าตาสวนสาธารณะบางแห่ง
  รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ถูกทุกข้อ
9. ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
  ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
  อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
  ราคารถยนต์ถูกลง
10. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงใหม่
  แม่ฮ่องสอน
  เชียงราย
  ลำปาง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713