โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ส่วนประกอบใดที่พืชใช้ในการล่อแมลง
  กลีบดอก
  กลีบเลี้ยง
  ก้านใบ
  รังไข่
2. ลักษณะสำคัญของยอดเกสรตัวเมีย คืออะไร
  มองเห็นได้ชัดเจนกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ
  ปลายยอดมีของเหลวเหนียวมีรสหวาน
  อยู่สูงกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ ของดอก
  มีกลิ่นหอมที่แมลงชอบ
3. กลีบเลี้ยงทำหน้าที่อะไร
  ห่อหุ้มรังไข่
  สะสมอาการ
  ปัองกันอันตรายดอกตูม
  ป้องกันอันตรายต้นอ่อน
4. ส่วนที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คือส่วนใด
  อับเรณู
  ยอดเกสรตัวเมีย
  ก้านชูเกสรตัวผู้
  รังไข่
5. กลิ่นหอมของดอกมักจะพบในส่วนไหนของดอก
  เกสรเพศผู้
  กลีบดอก
  กลีบเลี้ยง
  เกสรเพศเมีย
6. โครงสร้างใดที่พืชใช้ในการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ
  ราก
  ลำต้น
  ใบ
  ดอก
7. ดอกไม้ในข้อใดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
  ตำลึง
  กุหลาบ
  ข้าวโพด
  ฟักทอง
8. ส่วนประกอบที่สำคัญของดอกเพื่อการสืบพันธุ์คือข้อใด
  กลีบดอก กลีบเลี้ยง
  อับละอองเรณู รังไข่
  กลีบดอก เกสรเพศเมีย
  เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย
9. ดอกที่มีโครงสร้างประกอบด้วยเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเรียกว่าอะไร
  ดอกครบส่วน
  ดอกไม่ครบส่วน
  ดอกสมบูรณ์เพศ
  ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
10. ข้อใดเป็นพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์
  ชบา
  ข้าว
  ตำลึง
  กล้วย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713