วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ความสำคัญของค่าความไวโวลต์มิเตอร์ที่แสดงในอัตราโอห์มต่อโวลต์คืออะไร
  เมื่ออ่านค่าของโวลต์มิเตอร์เต็มสเกลคูณด้วยโอห์มต่อโวลต์จะให้ข้อมูลอินพุทอิมพีแดนซ์ของโวลต์มิเตอร์
  เมื่อใช้ galvanometer ค่าแรงดันที่อ่านได้คูณกับค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนดพลังงานของอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
  เมื่อใช้โอห์มมิเตอร์ นำค่าโอห์มที่อ่านได้ มาหารด้วยค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนดแรงดันไฟฟ้า ที่ใช้กำวงจร
  เมื่อใช้แอมป์มิเตอร์ นำค่ากระแสสูงสุดที่สามารถอ่านได้ มาหารด้วยค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนด ของ shunt needed
2. อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดชั้นการรบกวนในชั้นบรรยากาศ (atmospheric static)
  การส่งออกความถี่วิทยุสุริยะ
  พายุสายฟ้า
  พายุแม่เหล็กภูมิศาสตร์
  ฝนดาวตก
3. อะไรคือข้อด้อยเมื่อใช้น็อตฟิลเตอร์ (notch filter) บางชนิดในการรับสัญญาณ CW
  ตัวกรองแบบประมวลผลสัญญาณสามารถลบสัญญาณที่ต้องการได้ในเวลาเดียวกับการลบสัญญาณรบกวน
  สัญญาณข้างเคียงที่ผ่านระบบประมวลสัญญาณจะเข้าไปปะปนกับสัญญาณที่ต้องการ
  สัญญาณ CW ที่ปรากฏจะถูกมอดูเลตด้วยความถี่นาฬิกาจากการประมวลผลสัญญาณ
  เสียงกระดิ่งจากตัวกรองแบบประมวลผลสัญญาณจะลบช่องว่างระหว่างตัวอักษร CW
4. เมื่อต่อเพาเวอร์มิเตอร์ ระหว่างเครื่องส่งและโหลด โดยอ่านค่าได้ที่ส่ง 100 วัตต์ และค่าที่ตีกลับมา 25 วัตต์ จำนวนพลังงานเท่าใดที่จะถูกดูดซับด้วยโหลด
  100 วัตต์
  125 วัตต์
  25 วัตต์
  75 วัตต์
5. ข้อใดต่อไปนี้สามารถวัดค่าได้โดยใช้ สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  มุมการแยกตัวระหว่าง อินพุทและเอ้าพุท
  ทดสอบว่าคริสตัลทำงานปกติหรือไม่
  วัดความถี่แปลกปลอมที่ออกมาจากเครื่องส่ง
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดต่อไปนี้ ที่สเปคตรัมอนาไลเซอร์จะแสดงผลในแกนตั้ง
  ความสูงของลูกคลื่น (amplitude)
  ช่วงเวลา
  SWR
  Q
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเมื่อต่อสเปคตรัมอนาไลเซอร์กับเครื่องส่ง
  ใช้สายโคแอกเชียลคุณภาพสูงเพื่อลดการสูญเสียของสัญญาณ
  ลดกำลังส่งลงขณะวัดสัญญาณโดยสเปคตรัมอนาไลเซอร์
  แมทช์สายอากาศไปยังโหลด
  ถูกทุกข้อ
8. อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดชั้นการรบกวนในชั้นบรรยากาศ (atmospheric static)
  การส่งออกความถี่วิทยุสุริยะ
  พายุสายฟ้า
  พายุแม่เหล็กภูมิศาสตร์
  ฝนดาวตก
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวัดค่า SWR ของสายอากาศแบบทิศทาง
  สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  Q มิเตอร์
  โอห์มมิเตอร์
  เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
10. ข้อใดต่อไปนี้คือสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  เสียงฮัมจากไฟฟ้ากระแสสลับ ดังออกจากลำโพงของเครื่องรับวิทยุ
  เสียงคลิ๊กสั้นๆ ทุก 2-3 วินาทีเป็นระยะ
  มีสัญญาณที่มาจากการมอดูเลตแบบไม่เสถียรและการมอดูเลตที่ความถี่ที่ไม่ต้องการ
  เสียงหอนของสิ่งรบกวนแบบพัลซ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document