วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้าเครื่องนับความถี่ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 0.1 ppm อ่าน 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
  14.652 Hz
  0.1 MHz
  1.4652 Hz
  1.4652 kHz
2. ทำอย่างไรถึงจะกำจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องกำเนิดของยานพาหนะ
  ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับแหล่งนำจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและติดตั้งตัวเก็บประจุเพื่อป้องกันการนำในสนามนำ
  ติดตั้งตัวต้านทานกำจัดสิ่งรบกวนและตัวเก็บประจุป้องกันทั้งสองแบบ
  ติดตั้งตัวกรองความถี่สูงแบบอนุกรมพร้อมกับการนำกำลังวิทยุและตัวกรองความถี่ต่ำแบบขนานในสนามนำ
  เชื่อมต่อการนำกำลังวิทยุโดยตรงกับแบตเตอรี่และติดตั้งตัวเก็บประจุโคแอกเชียลในสายพร้อมกับตัวนำของอัลเทอเนเตอร์
3. วิธีการชดเชยของ ออสซิลโลสโคป probe มักจะมีการปรับแต่งอย่างไร
  เมื่อคลื่นสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นและ จะมีการปรับจนส่วนแนวนอนของคลื่นที่แสดงให้เรียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  เมื่อคลื่นความถี่สูงปรากฏขึ้น และ โพรบ มีการปรับให้รูปคลื่นนั้นสูงที่สุด
  เมื่อปรากฏความถี่มาตรฐาน ให้ปรับ probe จนกว่าค่าคาบเวลาจะถูกต้อง
  เมื่อป้อน ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันมาตรฐานและ probe จะมีการปรับแรงดันไฟฟ้าจนแสดงความถูกต้อง
4. อะไรคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าค่ากระแสไฟที่อ่านได้เมื่อต่อ เครื่องวัดกระแส RF ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจูนอย่างเหมาะสม
  สายนำสัญญาณอาจจะลัดวงจรลงกราวด์
  เครื่องส่งสัญญาณผิดปกติ
  ค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องระหว่างสายนำสัญญาณและสายอากาศ
  มีกำลังส่งไปยังสายอากาศเพิ่มมากขึ้น
5. ทำอย่างไรถึงจะกำจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องกำเนิดของยานพาหนะ
  ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบอนุกรมกับแหล่งนำจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและติดตั้งตัวเก็บประจุเพื่อป้องกันการนำในสนามนำ
  ติดตั้งตัวต้านทานกำจัดสิ่งรบกวนและตัวเก็บประจุป้องกันทั้งสองแบบ
  ติดตั้งตัวกรองความถี่สูงแบบอนุกรมพร้อมกับการนำกำลังวิทยุและตัวกรองความถี่ต่ำแบบขนานในสนามนำ
  เชื่อมต่อการนำกำลังวิทยุโดยตรงกับแบตเตอรี่และติดตั้งตัวเก็บประจุโคแอกเชียลในสายพร้อมกับตัวนำของอัลเทอเนเตอร์
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการทดสอบ ทรานซิสเตอร์แบบ NPN ว่าตอนนี้ได้รับการไบอัสอยู่
  วัดค่าความต้านทางระหว่างขา base – emitter โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โอห์ม
  วัดค่าความต้านทางระหว่างขา base – emitter โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โอห์ม
  วัดแรงดันระหว่างขา base – emitter โดยใช้โวลต์มิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โวลต์
  วัดแรงดันระหว่างขา base – emitter โดยใช้โวลต์มิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์
7. การวัด SAR หมายถึงข้อใด
  การวัดอัตราส่วนการรับรู้ทางแสงสังเคราะห์ของร่างกายมนุษย์
  การวัดอัดตราการขยายสัญญาณ
  การวัดอัดตราพลังงานความถี่วิทยุที่ถูกดูดซึมในร่างกายมนุษย์
  การวัดอัดตราการสะท้อนพลังงานวิทยุจากที่ตั้งสถานี
8. ถ้าเครื่องนับความถี่ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 10 ppm อ่าน 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
  146.52 Hz
  10 Hz
  146.52 kHz
  1465.2 Hz
9. อะไรคือข้อได้เปรียบเมื่อใช้วงจรแบบ bridge เพื่อวัดค่าอิมพีแดนซ์
  มันเอื้อให้การจับคู่ได้ดีที่สุดในทุกสภาวะ
  มันค่อนข้างที่จะป้องกันแหล่งกำเนิดสัญญาณ
  การวัดจะได้ค่าที่แม่นยำมาก
  สามารถแสดงผลโดยตรงในรูปแบบ สมิธชาร์ท
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการใช้กำลังส่งสูงในย่านความถี่ UHF และ Microwave
  สูญเสียการได้ยินซึ่งเกิดจากปรากฏการโคโรนาไฟฟ้าแรงสูง
  การแข็งตัวของเลือดจากสนามแม่เหล็ก
  เกิดความร้อนในร่างการจากการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุเมื่อเกิดขีดจำกัด MPE
  การรับก๊าซโอโซนจากระบบระบายความร้อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document