วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อะไรคือข้อได้เปรียบเมื่อใช้วงจรแบบ bridge เพื่อวัดค่าอิมพีแดนซ์
  มันเอื้อให้การจับคู่ได้ดีที่สุดในทุกสภาวะ
  มันค่อนข้างที่จะป้องกันแหล่งกำเนิดสัญญาณ
  การวัดจะได้ค่าที่แม่นยำมาก
  สามารถแสดงผลโดยตรงในรูปแบบ สมิธชาร์ท
2. ข้อใดต่อไปนี้ ที่สเปคตรัมอนาไลเซอร์จะแสดงผลในแกนตั้ง
  ความสูงของลูกคลื่น (amplitude)
  ช่วงเวลา
  SWR
  Q
3. ทำไมจึงมีการแบ่งการจำกัด MPE สนามไฟฟ้า (electric E) และ สนามแม่เหล็ก (magnetic H)
  ร่างกายตอบสนองต่อรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
  การสะท้อนพื้นดินทำให้ความต้านทานของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีความหลากหลาย
  ความเข้มของรังสีของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมีผลแตกต่างกันในสถานที่ต่างกัน
  ถูกทุกข้อ
4. เครื่องมือในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้แสดงผลของสัญญาณแปลกปลอม
  สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  วัตต์มิเตอร์
  logic analyzer
  time-domain reflectometer
5. เครื่องมือใดต่อไปนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาณดิจิตอล
  dip มิเตอร์
  ออสซิลโลสโคป
  โอห์มมิเตอร์
  Q มิเตอร์
6. จะกำจัดสิ่งรบกวนที่มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างไร
  ติดตั้งตัวกรองความถี่สูงแบบอนุกรมลงในส่วนการนำกำลังมอเตอร์
  ติดตั้งตัวงกรองบรูทฟอร์ซแบบกระแสสลับลงแบบอนุกรมลงในส่วนการนำมอเตอร์
  ติดตั้งตัวเก็บประจุแบบบายพาสด้วยการเชื่อมต่ออนุกรมลงในส่วนการนำมอเตอร์
  ใช้ตัวแทรกกระแสแบบกราวน์ฟอลต์ลงในวงจรกำลังของมอเตอร์
7. ถ้าเครื่องนับความถี่ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 1.0 ppm อ่านค่าได้ 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
  165.2 Hz
  14.652 kHz
  146.52 Hz
  1.4652 MHz
8. อะไรคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าค่ากระแสไฟที่อ่านได้เมื่อต่อ เครื่องวัดกระแส RF ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจูนอย่างเหมาะสม
  สายนำสัญญาณอาจจะลัดวงจรลงกราวด์
  เครื่องส่งสัญญาณผิดปกติ
  ค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องระหว่างสายนำสัญญาณและสายอากาศ
  มีกำลังส่งไปยังสายอากาศเพิ่มมากขึ้น
9. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างการแพร่กระจายรังสีโดยสารกัมมันตรังสีและการแพร่กระจายรังสี
  ไม่มีนัยสำคัญระหว่างการแพร่กระจายรังสีทั้งสองแบบ
  การแพร่กระจายรังสีโดยสารกัมมันตรังสีเท่านั้นที่สามารถทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
  สารกัมมันตรังสีปล่อยรังสีไอออไนซ์ ขณะที่สัญญาณความถี่วิทยุมีพลังงานที่น้อยกว่าและสามารถทำให้เกิดความร้อนเท่านั้น
  การแพร่กระจายรังสีโดยสายอากาศสามารถทำให้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ใช้งานเสียหายได้ แต่สารกัมมันตรังสีไม่สามารถทำให้เกิดความเสียหาย
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวัดความถี่ของสัญญาณแบบ PSK ที่บิดเบือน ของตัวเอง
  ใส่ดัมมี่โหลดขณะส่งสัญญาณ, ใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งรับสัญญาณ, ป้อนสัญญาณเสียงที่ได้เข้าคอมพิวเตอร์ขณะเปิดโปรแกรม PSK
  เพิ่ม ALC ที่เครื่องส่งสัญญาณให้มากขึ้นโดยกำลังส่งใกล้เคียงค่าเดิม
  ใช้ RF โวลต์มิเตอร์วัดสัญญาณที่ออกมาจากเครื่องส่งโดยแยกออกให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิเตอร์เสียหาย
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713