วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เครื่องมือใดต่อไปนี้ที่ใช้วัดการผสมคลื่นที่เบี่ยงเบนไป ในการส่งแบบ SSB
  วัตต์มิเตอร์
  spectrum analyzer
  logic analyzer
  time-domain reflectometer
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการใช้กำลังส่งสูงในย่านความถี่ UHF และ Microwave
  สูญเสียการได้ยินซึ่งเกิดจากปรากฏการโคโรนาไฟฟ้าแรงสูง
  การแข็งตัวของเลือดจากสนามแม่เหล็ก
  เกิดความร้อนในร่างการจากการสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุเมื่อเกิดขีดจำกัด MPE
  การรับก๊าซโอโซนจากระบบระบายความร้อน
3. อะไรคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าค่ากระแสไฟที่อ่านได้เมื่อต่อ เครื่องวัดกระแส RF ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจูนอย่างเหมาะสม
  สายนำสัญญาณอาจจะลัดวงจรลงกราวด์
  เครื่องส่งสัญญาณผิดปกติ
  ค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องระหว่างสายนำสัญญาณและสายอากาศ
  มีกำลังส่งไปยังสายอากาศเพิ่มมากขึ้น
4. สิ่งใดที่ไม่พึงจะให้ปรากฏเมื่อใช้ตัวดักสิ่งรบกวนแบบ IF
  เกิดการก้องในย่านความถี่เสียง
  ความถี่วิทยุที่ได้รับอาจจะไม่ได้รับการบีบอัด
  อาจจะเกิดสัญญาณในย่านข้างเคียงในเมื่อกระจายสัญญาณมาตรฐาน
  สัญญาณ FM จะไม่ถูกมอดูเลต
5. ความสำคัญของค่าความไวโวลต์มิเตอร์ที่แสดงในอัตราโอห์มต่อโวลต์คืออะไร
  เมื่ออ่านค่าของโวลต์มิเตอร์เต็มสเกลคูณด้วยโอห์มต่อโวลต์จะให้ข้อมูลอินพุทอิมพีแดนซ์ของโวลต์มิเตอร์
  เมื่อใช้ galvanometer ค่าแรงดันที่อ่านได้คูณกับค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนดพลังงานของอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ
  เมื่อใช้โอห์มมิเตอร์ นำค่าโอห์มที่อ่านได้ มาหารด้วยค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนดแรงดันไฟฟ้า ที่ใช้กำวงจร
  เมื่อใช้แอมป์มิเตอร์ นำค่ากระแสสูงสุดที่สามารถอ่านได้ มาหารด้วยค่า โอห์ม/โวลต์ จะเป็นตัวกำหนด ของ shunt needed
6. อะไรคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าค่ากระแสไฟที่อ่านได้เมื่อต่อ เครื่องวัดกระแส RF ระหว่างสายอากาศและเครื่องส่ง นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจูนอย่างเหมาะสม
  สายนำสัญญาณอาจจะลัดวงจรลงกราวด์
  เครื่องส่งสัญญาณผิดปกติ
  ค่าอิมพีแดนซ์ไม่ถูกต้องระหว่างสายนำสัญญาณและสายอากาศ
  มีกำลังส่งไปยังสายอากาศเพิ่มมากขึ้น
7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง เมื่อต้องการจะใช้สายวัด ออสซิลโลสโคป
  ให้เชื่อมต่อกราวด์ของหัววัดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
  ไม่ใช้หัววัดที่มีค่าอิมพีแดนซ์สูงในการวัดวงจรที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ
  ไม่ใช้หัววัดกระแสตรงไปวัดวงจรกระแสสลับ
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดต่อไปนี้ ที่สเปคตรัมอนาไลเซอร์จะแสดงผลในแกนตั้ง
  ความสูงของลูกคลื่น (amplitude)
  ช่วงเวลา
  SWR
  Q
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวัดความถี่ของสัญญาณแบบ PSK ที่บิดเบือน ของตัวเอง
  ใส่ดัมมี่โหลดขณะส่งสัญญาณ, ใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งรับสัญญาณ, ป้อนสัญญาณเสียงที่ได้เข้าคอมพิวเตอร์ขณะเปิดโปรแกรม PSK
  เพิ่ม ALC ที่เครื่องส่งสัญญาณให้มากขึ้นโดยกำลังส่งใกล้เคียงค่าเดิม
  ใช้ RF โวลต์มิเตอร์วัดสัญญาณที่ออกมาจากเครื่องส่งโดยแยกออกให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิเตอร์เสียหาย
  ถูกทุกข้อ
10. สิ่งรบกวนชนิดได้รับชนิดใดที่สามารถลดได้ด้วยการใช้ตัวกรองแบบการประมวลผลสัญญาณ
  สิ่งรบกวนที่เกิดจากสื่อกระจายเสียง
  สิ่งรบกวนจากการจุดระเบิด
  สิ่งรบกวนจากสายส่งไฟฟ้า
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document