วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการทดสอบ ทรานซิสเตอร์แบบ NPN ว่าตอนนี้ได้รับการไบอัสอยู่
  วัดค่าความต้านทางระหว่างขา base – emitter โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โอห์ม
  วัดค่าความต้านทางระหว่างขา base – emitter โดยใช้โอห์มมิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โอห์ม
  วัดแรงดันระหว่างขา base – emitter โดยใช้โวลต์มิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 6 ถึง 7 โวลต์
  วัดแรงดันระหว่างขา base – emitter โดยใช้โวลต์มิเตอร์ ค่าที่ได้ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 โวลต์
2. ข้อใดต่อไปนี้สามารถใช้วัดค่า Q สำหรับวงจรอนุกรม
  ค่าความเหนี่ยวนำ ต่อค่าความจุ
  ค่าความถี่เคลื่อน
  ค่าความกว้างของความถี่ที่วงจรสามารถตอบสนอง
  ค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจร
3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวัดค่า SWR ของสายอากาศแบบทิศทาง
  สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  Q มิเตอร์
  โอห์มมิเตอร์
  เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวัดความถี่ของสัญญาณแบบ PSK ที่บิดเบือน ของตัวเอง
  ใส่ดัมมี่โหลดขณะส่งสัญญาณ, ใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งรับสัญญาณ, ป้อนสัญญาณเสียงที่ได้เข้าคอมพิวเตอร์ขณะเปิดโปรแกรม PSK
  เพิ่ม ALC ที่เครื่องส่งสัญญาณให้มากขึ้นโดยกำลังส่งใกล้เคียงค่าเดิม
  ใช้ RF โวลต์มิเตอร์วัดสัญญาณที่ออกมาจากเครื่องส่งโดยแยกออกให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิเตอร์เสียหาย
  ถูกทุกข้อ
5. สิ่งใดที่ไม่พึงจะให้ปรากฏเมื่อใช้ตัวดักสิ่งรบกวนแบบ IF
  เกิดการก้องในย่านความถี่เสียง
  ความถี่วิทยุที่ได้รับอาจจะไม่ได้รับการบีบอัด
  อาจจะเกิดสัญญาณในย่านข้างเคียงในเมื่อกระจายสัญญาณมาตรฐาน
  สัญญาณ FM จะไม่ถูกมอดูเลต
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวัดค่า SWR ของสายอากาศแบบทิศทาง
  สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  Q มิเตอร์
  โอห์มมิเตอร์
  เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
7. อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดชั้นการรบกวนในชั้นบรรยากาศ (atmospheric static)
  การส่งออกความถี่วิทยุสุริยะ
  พายุสายฟ้า
  พายุแม่เหล็กภูมิศาสตร์
  ฝนดาวตก
8. ข้อใดคือวัสดุฉนวนที่นิยมใช้เป็นตัวนำความร้อนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์บางประเภท ซึ่งอาจมีพิษหากเกิดการแตกหักและเกิดการสูดดมขึ้น
  mica
  zinc oxide
  beryllium oxide
  uranium hexaflouride
9. เครื่องมือในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้แสดงผลของสัญญาณแปลกปลอม
  สเปคตรัมอนาไลเซอร์
  วัตต์มิเตอร์
  logic analyzer
  time-domain reflectometer
10. ถ้าเครื่องนับความถี่ที่มีความถูกต้องระบุ +/- 10 ppm อ่าน 146,520,000 Hz ความถี่ที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างไปจากค่าที่อ่านได้ โดยจะมีค่าที่แตกต่างเท่าใด
  146.52 Hz
  10 Hz
  146.52 kHz
  1465.2 Hz
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713