แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ดาราศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. รอยต่อของขอบแผ่นเปลือกโลกสามารถอธิบายได้จาก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใด
  การลอยตัว การทรงตัว และการจมลง
  การมุดตัว การยกตัว และการแทรกตัว
  การชนกัน แยกจากกัน และผ่านกัน
  การชนกัน การมุดตัว และการทรงตัว
2. แนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิกหมายถึงข้อใด
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นธรณีภาคกับชั้นฐานธรณีภาค
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกชั้นนอกกับเปลือกโลกชั้นใน
  เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างเปลือกโลกพื้นทวีปกับเปลือกโลกใต้มหาสมุทร
3. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P
  แผ่กระจายเป็นวงรอบศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
  เคลื่อนที่เหมือนคลื่นเสียง
  สามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็ง ของเหลว
  สามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งเท่านั้น
4. แก่นโลกชั้นในประกอบด้วยธาตุใดเป็นส่วนใหญ่
  ซิลิกาและเหล็กออกไซด์
  เหล็กและนิกเกิล
  ฟลูออไรต์และเหล็ก
  เหล็ก ทองแดง และนิกเกิล
5. ชั้น " ฐานธรณีภาค " อยู่ตรงส่วนใดของโลก
  ชั้นเปลือกโลก
  ชั้นเนื้อโลก
  รอยต่อชั้นเปลือกโลกกับชั้นเนื้อโลก
  รอยต่อชั้นเนื้อโลกกับชั้นแก่นโลก
6. ข้อใดแสดงการเกิดเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้เคียงกับ แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์มากที่สุด
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนมุดดันลงใต้แผ่นยูเรเซียแล้วดัน ให้ลอยขึ้นจนเกิดเทือกเขา
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนขอบแผ่นยูเรเซียแบบเฉือนท า ให้เกิดเทือกเขาเป็นแนวยาว
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนขอบแผ่นยูเรเซียแบบเฉือนแล้ว มุดลงใต้ขอบเกิดเทือกเขา
  แผ่นอินเดียเลื่อนชนดันกับแผ่นยูเรเซียท าให้เกิด เทือกเขาตามแนวขอบแผ่นที่ชนกัน
7. เมื่อสังเกตแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมจะพบแนว เทือกเขากลางมหาสมุทรเป็นแนวยาวชัดเจนได้ใน บริเวณใดบ้าง
  กลางมหาสมุทรแปซิฟิก
  กลางมหาสมุทรแอตแลนติก
  กลางมหาสมุทรแอนตาร์กติก
  แนวขอบชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ด้านตะวันออก
8. ในอดีต นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแผ่นเปลือกโลกเป็นแผ่น เดียวขนาดใหญ่ ต่อมามีการเคลื่อนตัวออกจากกันเป็น2แผ่นใหญ่ ข้อใดต่อไปนี้ที่ระบุการแยกตัวออกจากกัน ของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ได้ถูกต้อง
  แผ่นลอเรนเซียเคลื่อนที่ไปทางตอนใต้
  แผ่นกอนด์วานาเคลื่อนที่ไปทางตอนเหนือ
  แผ่นลอเรนเซียเคลื่อนที่ไปทางตอนเหนือ
  แผ่นกอนด์วานาและแผ่นลอเรนเซียเคลื่อนที่ติดไป ด้วยกัน
9. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลกมี สาเหตุมาจากข้อใด
  เกิดแนวชั้นหินที่ไม่ต่อเนื่อง
  แผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุ
  การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก
  อุณหภูมิและความกดดันภายในโลก
10. ชั้นเนื้อโลกที่เป็นชั้นถัดลงมาจากชั้นเปลือกโลกมี ลักษณะสำคัญอย่างไร
  เป็นของเหลวหนืดร้อนหลอมเหลวอยู่ภายใน
  เป็นของแข็งที่มีความร้อนและความหนาแน่นสูงมาก
  เป็นของแข็งและของเหลวหนืดประกอบด้วยซิลิเกต ของเหล็ก
  มีอุณหภูมิสูงกว่าชั้นอื่น ๆ ท าให้สสารอยู่ในสภาพ ที่เป็นของเหลวร้อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document