O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. E – Commerce คืออะไร
  การประชุมทางไกลของรัฐบาล
  เว็บไซต์สำหรับซื้อขายสินค้า
  การเลือกรายการชมโทรทัศน์
  เว็บไซต์สำหรับธนาคาร
2. คำใดที่ไทยเรานำภาษาสเปนมาใช้แบบทับศัพท์
  เลหลัง
  บุฟเฟต์
  กะละมัง
  เปตอง
3. คำใดในภาษาวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายคล้ายกับการย่อยอาหาร
  การสังเคราะห์แสง
  การออสโมซีส
  การย่อยสลาย
  คลอโรฟิลด์
4. “ในกรณีที่มีคนดูเพิ่มขึ้นเขาจะแสดงรอบต่อไป” จัดเป็นประโยคชนิดใด
  ประโยคความเดียว
  ประโยคความรวม
  ประโยคเงื่อนไข
  ประโยคความซ้อน
5. Video Conference คืออะไร
  การประชุมทางไกลของรัฐบาล
  การบริการค้นและยืมหนังสือ
  การเลือกรายการชมโทรทัศน์
  การบริการห้องเรียนเสมือนจริง
6. ข้อใดเป็นคำเขมรโดยการแผลงคำ
  สมเด็จ ไพร กระบือ
  เผด็จ บรรจุ บันได
  บันดาล กระดาน ตลบ
  กระจาย บรรจง สำราญ
7. คำสุภาพคู่ใดใช้ไม่ถูกต้อง
  ควรด้วย-สมควร
  ตากแดด-ผึ่งแดด
  ดอกขี้เหล็ก-ดอกเหล็ก
  ขนมขี้หนู-ขนมมูลหนู
8. คำใดที่ไทยเรานำภาษาฝรั่งเศสมาใช้แบบทับศัพท์
  กาสิโน
  บาทหลวง
  กำมะลอ
  กงสุล
9. ข้อใดใช้คำสุภาพไม่ถูกต้อง
  ใส่กรง-ขังกรง
  ใส่เรือ-ขึ้นเรือ
  ใส่บาตร-ตักบาตร
  ใส่รองเท้า-สวมรองเท้า
10. E – Books คืออะไร
  ห้องสมุดเหมือนจริง
  ห้องเรียนเหมือนจริง
  หนังสืออีเล็กโทรนิกส์
  เว็บไซต์เพื่อค้นและยืมหนังสือ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713