ง 30208 ระบบฐานข้อมูล
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ชนิดข้อมูล (Data Type) ใด ไม่มีอยู่ใน Access
  Text
  Integer
  AutoNumber
  Date/Time
2. หน้าที่ของ Queries ใน Access คือข้อใด
  ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลออกมา
  เป็นคำสั่งต่างๆ ที่ช่วยให้ Access ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
  เป็นส่วนเก็บโครงสร้างของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ที่มี
  เป็นเครื่องมือในการสอบถาม แก้ไขข้อมูลในตารางอย่างอัตโนมัติ
3. หากเราต้องการให้ข้อมูลในฟิลด์เป็นตัวเลขที่ Access กำหนดค่าให้เมื่อขึ้นเรคอร์ดใหม่ เราต้องกำหนด ชนิดของข้อมูลให้กับฟิลด์นั้นเป็นแบบใด
  Number
  Currency
  AutoNumber
  OLE Object
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของฐานข้อมูลใน Access
  คิวรี (Query)
  ฟอร์ม (Form)
  สไลด์ (Slide)
  รายงาน (Report)
5. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการออกแบบฐานข้อมูล
  เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในเวลาที่สั้นที่สุด
  สามารถกำหนดลักษณะการเข้าถึงข้อมูลได้
  ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่าย
  ถูกทุกข้อ
6. ในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น ขั้นตอนใดควรทำเป็นอันดับแรก
  กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ต่างๆ
  กำหนดเอนทิตี้ทั้งหมดในฐานข้อมูล
  กำหนดคีย์หลัก และแอตทริบิวต์ต่างๆ
  ทำการ Normalization
7. ไฟล์ฐานข้อมูลใน Access นั้น มีส่วนขยายหรือนามสกุลของไฟล์เป็น
  .docx
  .xlsx
  .accdb
  .pptx
8. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Access
  ช่วยเราในการสร้างรายงานจากข้อมูล
  ช่วยในการนำเสนองานด้วยแผนภูมิ หรือภาพนิ่ง
  ช่วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
  สร้างฟอร์มหรือเครื่องมือในการติดต่อผู้ใช้ได้
9. โปรแกรม Access นี้ เหมาะกับงานด้านใดมากที่สุด
  สร้างเอกสาร หรือจดหมายงานต่างๆ
  สร้างและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  สร้างหน้าเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
  นำเสนอภาพนิ่ง
10. หน้าที่ของ Table ใน Access คือข้อใด
  ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลออกมา
  เป็นคำสั่งต่างๆ ที่ช่วยให้ Access ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
  เป็นส่วนเก็บโครงสร้างของฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ที่มี
  เป็นเครื่องมือในการสอบถาม แก้ไขข้อมูลในตารางอย่างอัตโนมัติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713