อิศรญาณภาษิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำสอนในข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน
  คำสอนในข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน
  บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน
  สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม
  ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล
2. “ เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด”  สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในด้านใด
  การเอาตัวรอด
  การหาผู้คุ้มครอง
  การป้องกันตัวเอง
  การเคารพผู้ใหญ่
3. คำสอนให้รู้จักพิจารณาตนเอง ตรงกับความในข้อใด
  บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน       ปุถุชนรักกับชังไม่ยั่งยืน
  ตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวคร่ำ       หูก็ซ้ำไม่ได้ยินเอาสิ้นสวย
  มิใช่ตายแต่เขาเราก็ตาย         แหงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา
  อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา    ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการแต่งอิศรญาณภาษิต
  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ
  เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ
  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของคำสอนเรื่องอิศรญาณภาษิต
  สอนโดยการบอกตรงๆ
  สอนโดยการบอกเป็นนัย
  สอนโดยการประชดประชันเหน็บแนม
  สอนโดยการยกตัวอย่างประกอบชัดเจน
6. “คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก”  คนสามขา หมายความว่าอย่างไร
  คนชรา
  คนที่มีกำลัง
  คนแปลกประหลาด
  คนที่มีพลังอำนาจในตัว
7. ข้อใดสอนให้มีวิจารณญาณในการฟัง
  จงฟังหูไว้หูคอยดูไป          เชื่อน้ำใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ
  อันยศศักดิ์มิใช่เหล้าเมาแต่พอ         ถ้าเขายอเหมือนอย่างเกาให้เราคัน
  หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้    มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ
  เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอน           ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล
8. คำสอนในข้อใดใช้กับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ได้ดีที่สุด
  เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด         ไปพูดขัดเขาทำไมขัดใจเขา
  อย่าคบมิตรจิตพาลสันดานชั่ว         จะพาตัวให้เสื่อมที่เลื่อมใส
  เรียนวิชาไม่แม่นยำคะน้ำคะเน       ไปเที่ยวเตร่ประกอบชั่วตัวจึงจน
  คบนักปราชญ์นั่นแหละดีมีกำไร     ท่านย่อมให้ความสบายหลายประตู
9. ในสังคมที่มีความแตกแยกเช่นในปัจจุบัน นักเรียนคิดว่า  คำสอนในข้อใดนำมาใช้ได้ดีที่สุด
  เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ        รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ
  รักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้น    รักยาวนั้นอย่าให้เยิ่นเกินกฎหมาย
  ไม่ควรก้ำเกินหน้าก็อย่าเกิน        อย่าเพลิดเพลินคนชังนักคนรักน้อย
  เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอน         ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล
10. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยซึ่งมีความเชื่อในกฎแห่งกรรม
  ถ้าทำดีก็จะดีเป็นศรีศักดิ์          ถ้าทำชั่วชั่วจักตามสนอง
  เกิดเป็นคนเชิงดูให้รู้เท่า         ใจของเราไม่สอนใจใครจะสอน
  หลงโลภลาภบาปก็รู้อยู่ว่าบาป       กิเลศหยาบยังไม่สุขย่อมทุกขัง
  อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย     น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document