หลักภาษาและวรรณคดี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ใครไม่มีมารยาทในการอ่าน
  แก้มอ่านหนังสือในใจขณะอยู่ในห้องสมุด
  รุตชะโงกหน้าไปอ่านการ์ตูนที่จอยกำลังอ่าน
  กุ้งใช้ที่คั่นหนังสือคั่นหน้าที่อ่านค้างไว้
  เดือนอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ
2. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  กฤษณา อ่านว่า กริด – สะ – หนา
  พฤกษา อ่านว่า พรึก – สา
  หฤทัย อ่านว่า หะ – รึ – ไท
  ฤๅษี อ่านว่า รึ – สี
3. คำในข้อใดอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ และมีความหมายแตกต่างกัน
  เพลา
  จระเข้
  ขวนขวาย
  ผลิต
4. คำในข้อใดเป็นคำที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรรชนีย์
  กวาด
  คลาย
  ทราม
  ทลาย
5. คำในข้อใดอ่านออกเสียงวรรณยุกต์เสียงเดียวกัน
  น้ำค้าง – เก้าอี้
  เหน็ดเหนื่อย – นุ่มนิ่ม
  สีขาว – ก๋วยเตี๋ยว
  โรงเรียน – ผีหลอก
6. ข้อใดเขียนตัวการันต์ไม่ถูกต้อง
  สวัสดิ์
  นิพนธ์
  ไตรรงค์
  พระสงค์
7. คำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระ – ะ และมี น สะกด
  ธรรมดา
  สรรพ
  พรรณ
  วรรค
8. ข้อใดเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
  แมลงสาบ
  โอกาศ
  สุนัข
  บันดาล
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ
  ทำให้มีหน้าที่งานที่ดีในอนาคต
  ทำให้คุณครูให้รางวัล
  ทำให้ฉลาดทันคน
  ทำให้มีความรู้
10. คำควบกล้ำในข้อใด อ่านออกเสียงต่างจากพวก
  ปลิว
  พริก
  จริง
  กริช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713