O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ประเทศไทยมีแผ่นดินไหวขนาดที่รู้สึกได้ โดยเฉลี่ยแล้ว 1 ครั้งทุกๆ 5 ปี
  แผ่นดินไหวในประเทศไทย มักเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง
  แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมีจำนวนหลายสิบแนว
  แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันตกและภาคเหนือ
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดาวฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มดาวนายพราน
  ดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีอายุใกล้เคียงกัน
  ดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีอันดับความสว่างปรากฏใกล้เคียงกัน
  ดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีระยะห่างจากโลกใกล้เคียงกัน
  ดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีตำแหน่งที่ปรากฏใกล้เคียงกัน
3. ขอบทวีปใดมีรูปร่างต่อกันได้พอดี
  ตะวันตกของแอฟริกา กับ ตะวันออกของอเมริกาใต้
  ตะวันตกของเอเชีย กับ ตะวันออกของอเมริกาเหนือ
  ตะวันตกของยุโรป กับ ตะวันออกของเอเชีย
  เหนือของออสเตรเลีย กับ ใต้ของอเมริกาใต้
4. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุอยู่ที่จุดสูงสุดพอดี ความเร่งของวัตถุมีทิศใด
  ความเร่งเป็นศูนย์
  ความเร่งมีทิศขึ้น
  ความเร่งมีทิศลง
  ความเร่งกำลังเปลี่ยนทิศ
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติ
  วิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่สามารถทำได้บนโลก
  เจ้าหน้าที่ในสถานีจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก
  อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า
  มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ตลอดเวลา
6. ปัจจุบันมีภูเขาไฟที่มีพลัง อยู่บนโลกเป็นจำนวนประมาณเท่าใด
  100 ลูก
  1,000 ลูก
  10,000 ลูก
  100,000 ลูก
7. เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง วันนั้นควรจะเป็นวันใด
  แรม 1 ค่ำ
  ขึ้น 15 ค่ำ
  แรม 8 ค่ำ
  แรม 15 ค่ำ
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระสวยอวกาศในปัจจุบัน
  เพื่อการท่องเที่ยว
  เพื่อส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร
  เพื่อใช้เป็นสถานีอวกาศ
  เพื่อใช้วิจัยทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์
  มีอายุพอๆ กับโลก
  มีมวลประมาณ 50% ของมวลของระบบสุริยะ
  องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน
  จะมีวาระสุดท้ายเป็นดาวแคระดำ
10. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  ความเร่งมีทิศขึ้น
  ความเร่งมีทิศลง
  ความเร่งเป็นศูนย์
  ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกทิศของความเร่ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713