นิราศภูเขาทอง
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. นิราศมักแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด
  กาพย์ยานี11
  โคลงกลอน
  กลอนสุภาพ
  กลอนสี่
2. คำในข้อใด อ่านได้ถูกต้อง
  ตรุษสารท อ่านว่า ตรุด-สะ-สาด
  สถูป อ่านว่า สะ-ทูบ
  ชลมารค อ่านว่า ชน-ละ-มาก
  บงกชบทศรี อ่านว่า บง-กด-บด-สรี
3. ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวถอดบทประพันธ์ได้ว่าอย่างไร
  ถึงสามโคกก็โศกเศร้าที่จากพ่อแม่มา ซึ่งท่านทั้งสองได้ตั้งชื่อสามโคกว่าปทุมธานี เพราะตนเคยมาขายบัว
  ถึงสามโคกก็คิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งพระองค์ปกครองเมืองกรุงเทพฯ พระองค์ได้พระราชทานนามเมืองจากสามโคกซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นสามเป็นเมืองปทุมธานีเป็นเพราะมีบัวเยอะ
  ถึงสามโคกสุนทรภู่คิดถึงคนรักและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ตั้งชื่อให้คนรักว่าปทุมธานี เพราะว่ามีสระบัว
  ถึงสามโคกสุนทรภู่จำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงเปลี่ยนชื่อจาก สามโคก มาเป็น เมืองตรี ปทุมธานี เพราะ มีบัวล้อมเมือง
4. ในการเดินทางในนิราศภูเขาทอง สุนทรภู่ไปกับใคร
  นายเรือง
  หนูแสก
  หนูพัด
  นายย้อย
5. สีกา เป็นคำที่ใช้เรียกใคร
  สตรี
  บุรุษ
  เณร
  คนรับใช้
6. สุนทรภู่ไม่ได้เดินทางไปที่ใด
  เกาะเกร็ด
  บางพลู
  วัดพระแก้ว
  บางธรณี
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ธิบดี มาจาก อธิบดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่
  นิโรธ หมายถึง การบวช
  ชลมารค หมายถึง ทางน้ำ
  ผ่านเกล้า หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
8. กลอนนิราศมีคำคล้ายคลึงกับกลอนใด
  กลอนสุภาพหรือกลอนแปด
  กลอนสี่
  กลอนหก
  ไม่มีข้อถูก
9. ลมทักษิณาวรรต คืออะไร
  ลมที่พัดเวียนขวา
  ลมที่พัดเวียนซ้าย
  ลมที่สงบนิ่ง
  ลมที่พัดรุนแรง
10. จุดหมายปลายทางของสุนทรภู่คือที่ใด
  วัดพระแก้ว
  เจดีย์ภูเขาทอง
  พระธาตุดอยสุเทพ
  วัดม่วง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile