คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประเภทโครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ คือข้อใด
  การเลี้ยงปลาสวยงาม
  การศึกษาขนมอบชนิดต่าง ๆ
  การควบคุมระบบการให้นำใบกระถางต้นไม้
  การสำรวจสุขอนามัย ร้านอาหารในโรงเรียน
2. วิธีการจัดจำหน่ายมีวิธีดังนี้
  ทางตรง ทางอ้อม
  ขายส่ง ขายปลีก
  ฝากขาย ขายเอง
  ถูกทุกข้อ
3.
4. หลักการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพจะต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ข้อใด
  ราคาแพง
  การโฆษณา
  จำหน่ายเฉพาะห้างสรรพสินค้า
  มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
5.
6. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันสูงมากและใช้กันทั่วไป
  เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ผู้ใช้พัฒนาได้ตามความต้องการ
  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดหาซื้อง่าย
  เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้นสำเร็จพร้อมใช้งาน
  เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก
7. โปรแกรมภาษาระดับสูง ข้อไดไม่ถูกต้อง
  Visual basic
  Assembly
  php
  C++
8. การออกแบบงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครถือว่าเป็นงานที่เกิดจากอะไร
  ประสบการณ์ + การฝึกฝน
  การนำความรู้ทางศิลปะมาใช้
  การนำความรู้มาประยุกต์ใช้
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. การผลิตชิ้นงานมี 3 ขั้นตอน คือ
  ขั้นเตรียม ปฏิบัติ สรุปประเมิน
  ปฏิบัติ วางแผน สรุปประเมินผล
  วางแผน ปฏิบัติ บรรจุภัณฑ์
  วางแผน ปฏิบัติ จัดจำหน่าย
10. 14.
  1
  อุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อคอมสามารถให้กับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อคอมสามารถให้กับคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713