เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิธีแยกหน่อหรือหัวนิยมใช้กับผักชนิดใด
  ผักคะน้า
  แตงกวา
  กระเทียม
  ผักกาดหอม
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการปลูกพืชสวนครัว
  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
  ช่วยลดรายจ่าย
  ให้ความสวยงาม
  เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
3. การขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือหัว มีผลดีอย่างไร
  ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  ทำให้พืชกลายพันธุ์
  ป้องกันแมลงศัตรูพืช
  ป้องกันการระเหยของน้ำ
4. ผักข้อใดที่นำใบและลำต้นมาเป็นอาหาร
  กระชาย
  มะเขือเทศ
  ผักกาดขาว
  แครอท
5. การเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรทำในเวลาใด
  เช้าและเที่ยง
  เที่ยงและเย็น
  บ่ายและเย็น
  เช้าและเย็น
6. การรดน้ำต้นกล้าไม่ควรทำเวลาใด
  เช้า
  เที่ยง
  บ่าย
  เย็น
7. พืชสวนครัวในข้อใดใช้ผลเป็นอาหาร
  คะน้า
  มะเขือ
  ผักบุ้ง
  กระเทียม
8. ข้อใดเป็นพืชสวนครัวที่ใช้เมล็ดปลูก
  ผักกาดขาว
  กระเทียม
  หัวหอม
  ข่า
9. หอมหัวใหญ่ จัดอยู่ในประเภทใด
  ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหาร
  ใช้ดอกเป็นอาหาร
  ใช้ผลเป็นอาหาร
  ใช้หัวเป็นอาหาร
10. ถั่วชนิดใดที่นำเมล็ดมาเพาะเป็นถั่วงอก
  ถั่วเขียว
  ถั่วแดง
  ถั่วเหลือง
  ถั่วดำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile