วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่เป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์ และไม่เสี่ยง เมื่อวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศ
  การช่วยเหลือตนเอง
  ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
  การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่แน่ใจว่าปลอดภัย
  หากิจกรรมยามว่างทำ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี
2. ประโยชน์ของการมีทักษะการปฏิเสธ คือข้อใด
  ทำแบบทดสอบได้
  แสดงถึงความมั่นใจตนเอง
  ทำให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
  ทำให้รอดพ้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมได้
3. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่ดีที่สุด
  ปรึกษาเพื่อนสนิท
  เลิกเรียนเพราะอายเพื่อน
  หาสถานที่ทำแท้งจะได้กลับมาเรียนได้
  บอกผู้ปกครองเพื่อให้ช่วยหาทางแก้ไข
4. วัฒนธรรม คืออะไร
  ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา
  สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากฝีมือมนุษย์
  สิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
5. ข้อใดเป็นความเบี่ยงเบนทางเพศที่เรียกว่า “Homosexual”
  พฤติกรรมที่ชอบทั้งสองเพศ
  พฤติกรรมที่สนใจเพศตรงข้าม
  พฤติกรรมผู้ชายแอบชอบผู้หญิง
  พฤติกรรมชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง
6. ข้อใดเป็นหลักการปฏิเสธเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด
  รีบปฏิเสธโดยเร็ว
  ปฏิเสธทันที และต่อว่าด้วยคำพูดแรงๆ
  ตั้งสติ และรอดูสถานการณ์ก่อน
  ตั้งสติ ปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและจริงจัง
7. ข้อใดกล่าวถึงสัมพันธภาพได้ถูกต้อง
  เป็นความเกี่ยวเนื่อง หรือสมาคมกับคนอื่น
  ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
  ทำให้รู้สึกอบอุ่น มีความสุข มีชีวิตชีวา
  ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้อง
8. ข้อใดเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง
  ไม่ออกจากบ้าน
  เรียนโรงเรียนประจำ
  แต่งกายเรียบร้อย
  คบแต่เพื่อนเพศเดียวกัน
9. ข้อใดเป็นค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้องของสังคมไทย
  ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
  ชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
  การยกย่องให้เกียรติเพศชาย-เพศหญิงเท่าเทียมกัน
  การไม่ให้ความรู้เรื่องเพศแก่บุตรหลาน โดยคิดว่าเป็นหยาบคาย หรือน่าอาย
10. สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น พิธีการหมั้น พิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เรียกว่าอะไร
  วัฒนธรรม
  ค่านิยม
  ประเพณี
  วัตถุนิยม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile