คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ๆ มีมากกว่า 2000 คำ

,บอกรักพ่อ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. her
  ของเขา(ผู้หญิง)
  "แสง,เบา,จุดไฟ"
  น้ำตา�
  ของเรา
2. worship
  "เคารพ,สักการะ,นมัสการ,กราบไหว้"
  แล้ว
  บาง
  ฆาตกรรม
3. obedience
  การเชื่อฟังคำสั่ง
  สถานการณ์
  บทความ
  การตกแต่ง
4. conversation
  การสนทนา
  สัปดาห์
  "ปฏิบัติ,ผ่าตัด"
  การอนุญาต
5. example
  จ้าง
  ตัวอย่าง
  ความยุติธรรม
  "ปลูกฝัง,เพาะปลูก"
6. second
  "�ใครๆ,คนหนึ่งคนใด�"
  จุด
  ที่สอง
  ลวด
7. sweep
  กวาด
  วันนี้
  นำ
  ก้อนขนมปัง
8. circular
  กลม
  เล็บ
  นักมายากล
  "กลับ,หลัง"
9. fireplace
  ความจำ
  เตาผิง
  ความอัปยศ
  เป็นพิษ
10. millionth
  ความเสียหาย
  ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
  ขอร้อง
  นิสัย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile