แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปะในสมัยใด
  สุโขทัย
  ลพบุรี
  ทวาราวดี
  ศรีวิชัย
2. การแสดงข้อใดมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  ละครนอก
  ละครใน
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
3. ข้อใดเป็นประเภทเครื่องดีดทั้งหมด
  ขิม จะเข้� ฆ้องวง
  จะเข้� ซึง� พิณเพี๊ยะ
  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม
  เกาะ� กรับ โกร่ง ซออู้
4. ผู้ที่เป็นทั้งจิตรกร ประติมากรและนักวิทยาศาสตร์ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยากร คือใคร
  เลอโอนาร์โด ดาวินชี
  ไมเคิล แองเจลโล
  ปิสซาร์โร
  ราฟาเอล
5. ดนตรีข้อใดไม่ได้ใช้อยู่ในงานอวมงคล
  วงบัวลอย
  วงปี่พาทย์นางหงส์
  วงปี่พาทย์มอญ
  วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
6. เส้นใดให้ความรู้สึก สับสน� ไม่แน่นอน� กระแทกกระทั้น
  เส้นโค้ง
  เส้นเฉียง
  เส้นคลื่น
  เส้นซิกแซก
7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากลทั้งหมด
  แซกโซโฟน ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยโอโบ
  ปี่นอก ปี่ใน ปี่คลาริเน็ต
  ทอมทอม กลองแจ๊ส ทรัมเป็ต
  เกาะ กิ่ง กีตาร์
8. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
9. ข้อใดไม่ใช่การประสมวงดนตรีไทย
  วงมโหรี
  วงเครื่องสาย
  วงปี่พาทย์
  วงมอญ
10. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม
  ลีลาท่ารำ อันนุ่มนวล อ่อนช้อย
  เนื้อร้อง ทำนอง อันไพเราะจับใจ
  ถูกทั้ง 1 และ 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile